ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
14.12.2023 р.  № 31/61
м.Володимир
 
Про здійснення повноважень
у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану
 
Із метою інтеграції послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, відповідно до статті 19, частини третьої та четвертої статті 143 Конституції України, п.3 ч.1 статті 4, ч.2 статті 6, статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад», Законом України “Про адміністративні послуги”,  пп. 5 п. «б» ч. 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3.2, 3.3 розділу ІІІ Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року № 1578/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1845/22157 та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181, рішенням міської ради "Про утворення старостинських округів" від 01.10.2021 р. №10/9,  Положенням про старосту, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 2/13 "Про затвердження Положення про старосту",  керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
ВИРІШИЛА:
  1. Покласти делеговані відповідно до законодавства повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема щодо проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті, на:
1.1.  управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Володимирської міської ради для населеного пункту- місто Володимир.
1.2. старосту Зарічанського старостинського округу Самчука Андрія Петровича  для населених пунктів: с. Заріччя, c. Суходоли, c. Федорівка, с. Новосілки, с. Дігтів, с. Орані.
1.3. старосту Ласківського старостинського округу Шейчук Тетяну Миколаївну для населених пунктів: с.Ласків, с.Вощатин.
 
2. Делегувати виконавчому комітету Володимирської міської ради повноваження щодо визначення відповідальних осіб за вчинення дій з державної реєстрації актів цивільного стану.
3. Внести відповідні зміни до Положення про управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету Володимирської міської ради затвердженого рішенням міської ради №15/27 від 27.07.2022 р.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, захисту прав людини, законності, правопорядку та протидії корупції.
 
Міський голова                                                 Ігор ПАЛЬОНКА
0800351291  Алла Троць