ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
26.11.2021 № 11/11
м.Володимир-Волинський
 
Про затвердження
Програми розроблення містобудівної
документації Володимир-Волинської
міської територіальної
громади на 2022-2024 роки
 
Керуючись пунктом 42 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12 Закону України “Про основи містобудування”, статтями 10, 161, 17, 18, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. №926, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму розроблення містобудівної документації Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається, з загальним обсягом фінансових ресурсів 5300,0 тис.грн, в тому числі з місцевого бюджету 4974,6 тис. грн.
2. Управлінню містобудування, архітектури  та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимир - Волинської міської ради (Трофимук А.А.)  передбачати видатки на реалізацію даної Програми виходячи з реальної можливості бюджету.
3. Управлінню бюджету та фінансів  виконавчого   комітету  Володимир-Волинської міської  ради   (Субицька О.М) забезпечити фінансування Програми в межах бюджетних призначень на відповідні роки.
4. Координацію роботи по виконанню Програми покласти на управління містобудування, архітектури  та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимир - Волинської міської ради (Трофимук А.А.)
5. Управлінню містобудування, архітектури  та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимир - Волинської міської ради (Трофимук А.А.)  щокварталу до 10 числа наступного місяця подавати інформацію про використання коштів на виконання
Програми управлінню бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимир - Волинської міської ради (Субицька О.М.) та щорічно за підсумками року надавати звіт про виконання Програми відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій виконавчого комітету Володимир - Волинської міської ради (Куран Н.М.).
6. Відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій виконавчого комітету Володимир - Волинської міської ради (Куран Н.М.) включити дану Програму у додаток 3 «Переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету» та до Програми економічного, культурного та соціального розвитку Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу.
 
 
Міський голова                                                                  Ігор ПАЛЬОНКА
Андрій Трофимук 34954