ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

26.11.2021р.  № 11/21
м.Володимир-Волинський
 
Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 24.12.2020р.   № 2/7
«Про затвердження Програми розвитку
земельних відносин у Володимир-Волинській
міській територіальній громаді на 2021-2024 роки»
 
               Для подальшого врегулювання земельних відносин у  Володимир-Волинській міській територіальній громаді, з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду Володимир-Волинської міської територіальної громади та коштів, що спрямовуються на виконання робіт з розвитку земельних відносин та охорони земель, відповідно до  Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України,   Закону України  “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, «Про охорону земель»,    з метою забезпечення контролю за раціональним використанням та охороною земель, відповідно до пункту п. 34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до рішення Володимир-Волинської міської ради  від 24.12.2020р. №2/7 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки» (надалі - Програма), а саме:
    1. В пункті 3.2 «Проведення інвентаризації земель» частини 3 Програми, абзац 8, число «758,206» замінити на «1388,206»;
    2. В пункті 3.4 «Проведення нормативної грошової оцінки земель» частини 3 Програми, абзац 8, число «1093,206» замінити на «2803,206»;
    3. Додаток 1 «Паспорт Програми» до Програми розвитку земельних відносин у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021-2024 викласти в новій редакції (додається);
    4. Додаток 2 «Обсяги витрат на проведення основних заходів, які передбачено Програмою» до Програми розвитку земельних відносин у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021-2024 викласти в новій редакції (додається).
     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради  з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу; соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
Міський  голова                                                                   Ігор ПАЛЬОНКА
      Наталія Антоненко 34953
      Антоніна Цвид     34953  
 
Додаток 1
до Програми розвитку земельних відносин
у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021 – 2024 роки
 
1. Паспорт Програми
 
1. Ініціатор розроблення Програми Відділ майнових і земельних ресурсів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
2. Підстава для розроблення Програми Закони України „Про землеустрій”, „Про оцінку земель”, „Про Державний земельний кадастр”, Земельний кодекс України, Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, , Порядок проведення інвентаризації земель, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513
3. Розробник Програми Відділ майнових і земельних ресурсів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
4. Співрозробники Програми -
5. Відповідальний виконавець Програми Управління містобудування,архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
6. Учасники Програми Управління містобудування,архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради,управління у Володимир-Волинському районі головного управліняя Держгеокадастру у Волинській області 
7. Термін реалізації Програми 2021 – 2024 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Місцевий бюджет, кошти підприємств, установ, організацій та громадян
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2021 – 2024 роках, усього, тис. грн:
у тому числі:
2803,206
9.1 кошти місцевого бюджету 2803,206
 
 
Додаток 2
до Програми розвитку земельних відносин
у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021 – 2024 роки
 
Обсяги витрат на проведення основних заходів,
які передбачено Програмою
 
№ з/п Основні заходи Розподіл коштів по роках,
 тис. грн
Усього витрат на виконання Програми, тис.грн.
2021 2022 2023 2024
1 2
 
3 4 5 6 7
1 Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміна) меж міста Володимир-Волинський,
встановлення меж території територіальної громади
150,0  
-
 
 
 
250,0
- -  
 
 
 
 
150,0
 
 
250,0
 
 
2 Роботи із землеустрою, інвентаризація земель міста (роботи по проведенню топографо-геодезичної зйомки, детальний план території, робробка, погодження та затвердження проектів землеустрою), технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів територіальної громади  
 
 
 
 
 
 
 
308,206
 
 
 
 
 
 
 
 
360,0
 
 
 
 
360,0
 
 
 
 
360,0
 
 
 
 
 
1388,206
 
3 Підготовка лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренда, суперфіцій) на земельних торгах * 30,0 200,0 300,0 350,0 880,0
4 Проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів територіальної громади  65,00 35,0 35,0 - 135,00
 
5 Усього 553,206 845,0 695,0 710,0 2803,206
 
*  - кошти повертаються переможцем земельних торгів (відповідно до п.5        
      ст.135 Земельного кодексу України)