ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Наталія Голюк

Доповідач:

Наталія Голюк

Галузь:

Праця та соціальний захист населення

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

12.06.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 32
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/3 «Про Програму соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
                          №
м. Володимир   
        
Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.12.2020 №2/3
«Про Програму соціального захисту
населення Володимир-Волинської
міської територіальної громади на
2021-2025 роки» (зі змінами)
 
З метою соціального захисту жителів громади, які потрапили в скрутне матеріальне становище, керуючись ст.25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Українi» міська рада     
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/3 «Про Програму соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади» зі змінами, а саме в п.1 рішення цифру «116 458 330» замінити на цифру «128 233 450».
      2. Внести зміни  та доповнення до Програми соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №2/3 зі змінами (далі-Програма), а саме:
       2.1.  В  Розділі 1 «Паспорт Програми»:
2.1.1. В пункті 8 в графі «2024» цифру «33 699 662» замінити на цифру «37 329 062», в графі «2025» цифру «31 574 387» замінити на цифру «39 720 107» ;
2.1.2. В пункті 8.2 в графі «2024» цифру «33 550 062» замінити на цифру «37 179 462», в графі «2025» цифру «31 409 777» замінити на цифру «39 555 497».
      2.2. В розділі 6 «Напрями діяльності та заходи програми соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»:
2.2.1. В підпункті 1 пункту 5 «Матеріальна допомога та фінансова підтримка»:
- у стовпці 7 в графі «2024» цифру «4 461 600» замінити на цифру «8 091 000», в графі «2025» цифру «4 907 760» замінити на цифру «13 053 480»;
- у стовпці 13 в графі «кількість одержувачів допомоги, осіб» цифру «1014» замінити на цифру «2697», в графі «середній розмір допомоги, грн» цифру «4400» замінити на цифру «3000»;
- у стовпці 14 в графі «кількість одержувачів допомоги, осіб» цифру «1014» замінити на цифру «2697».
2.2.2. В стовпці 7 підсумкового рядка  в графі «2024» цифру «33 550 062» замінити на цифру «37 179 462», в графі «2025» цифру «31 409 777» замінити на цифру «39 555 497».
      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення.
 
 
Міський  голова                                                                           Ігор ПАЛЬОНКА
Наталія Голюк  38080
 
Пояснювальна записка до проєкту рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/3
«Про Програму соціального захисту населення Володимир-Волинської
міської територіальної громади на  2021-2025 роки» (зі змінами)»          З метою соціального захисту жителів громади, які потрапили в скрутне матеріальне становище, є потреба у внесенні змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/3 «Про Програму соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами (розрахунок додається).
    Для реалізації вищенаведеного є потреба у збільшенні фінансового ресурсу Програми  у  2024-2025 роках  на суму 11 775 120 грн.
 
 
 
Начальник управління                                                                         Наталія ГОЛЮК
Порівняльна таблиця до проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/3 «Про Програму соціального захисту
населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на
2021-2025 роки» (зі змінами)»
 
  1. Паспорт Програми
Чинна редакція:
  
                     
 
8.
 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації   програми, всього, у тому числі: 2021 рік – 10 714 724 грн.
2022 рік – 17 020 734 грн.
2023рік – 23 448 823 грн.
2024 рік – 33 699 662грн.
2025 рік – 31 574 387грн.
8.2  коштів місцевого бюджету 2021 рік – 10 604 724 грн.
2022 рік – 16 898 734 грн.
2023 рік – 23 312 823 грн.
2024 рік – 33 550 062 грн.
2025 рік – 31 409 777 грн.
 
 
 
Запропонована редакція:
 
 
 
8.
 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації   програми, всього, у тому числі: 2021 рік – 10 714 724 грн.
2022 рік – 17 020 734 грн.
2023рік – 23 448 823 грн.
2024 рік – 37 329 062 грн.
2025 рік – 39 720 107 грн.
8.2  коштів місцевого бюджету 2021 рік – 10 604 724 грн.
2022 рік – 16 898 734 грн.
2023 рік – 23 312 823 грн.
2024 рік – 37 179 462 грн.
2025 рік – 39 555 497 грн.
                                                                                            
 
6. Напрями діяльності та заходи програми соціального захисту населення Володимир-Волинської
 міської територіальної громади на 2021-2025 роки
 
Чинна редакція:
 
 
5. Матеріальна допомога та фінансова підтримка
1 Надання одноразової грошової допомоги жителям громади, які потрапили в скрутне матеріальне становище відповідно до затвердженого Порядку Постійно
 
Управління соціальної політики 2021
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
-
1200000
1700000
4496000
4461600
4907760
-
-
 
-
-
кількість одержувачів допомоги, осіб 600 850 1124 1014 1014
середній розмір допомоги, грн. 2000 2000 4000 4400 4840
РАЗОМ 2021
2022
2023
2024
2025
100000
110000
121000
133100
146410
10604724
16898734
23312823
3355006231409777
10000
12000
15000
16500
18200
 
 
 
 
Запропонована редакція:
 
5. Матеріальна допомога та фінансова підтримка
1 Надання одноразової грошової допомоги жителям громади, які потрапили в скрутне матеріальне становище відповідно до затвердженого Порядку Постійно
 
Управління соціальної політики 2021
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
-
1200000
1700000
4496000
8091000
13053480
-
-
 
-
-
кількість одержувачів допомоги, осіб 600 850 1124 2697 2697
середній розмір допомоги, грн. 2000 2000 4000 3000 4840
 
РАЗОМ 2021
2022
2023
2024
2025
100000
110000
121000
133100
146410
10604724
16898734
23312823
3717946239555497
10000
12000
15000
16500
18200
 
 
 
 

ДОДАТКИ

1 36-32 Розрахунок.pdf Переглянути
2 36-32 Проект рішення.pdf Переглянути
3 36-32 ТабЛиця.pdf Переглянути