ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Людмила Павленко

Доповідач:

Людмила Павленко

Галузь:

Державне управління і кадрова політика

Статус:

Не прийнятий в цілому

Дата:

12.06.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ / ПРОПОЗИЦІЇ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 31
Про створення комісії з розгляду скарг щодо прийнятих адміністративних актів, процедурних рішень, дій чи бездіяльності виконавчого комітету, виконавчих органів Володимирської міської ради з питань реалізації власних повноважень місцевого самоврядування

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
 
РІШЕННЯ
           №
м. Володимир
 
Про створення комісії з розгляду скарг
щодо прийнятих адміністративних актів,
процедурних рішень, дій чи бездіяльності
виконавчого комітету, виконавчих органів
Володимирської міської ради з питань реалізації
власних повноважень місцевого самоврядування
 
Відповідно до статті 18, абзацу другого частини другої статті 79 Закону України “Про адміністративну процедуру”, постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 р. № 420 “Про затвердження Примірного положення про комісію з розгляду скарг”, з метою забезпечення розгляду скарг щодо прийнятих адміністративних актів, процедурних рішень, дій чи бездіяльності виконавчого комітету, виконавчих органів Володимирської міської ради з питань реалізації власних повноважень місцевого самоврядування, керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Створити комісію з розгляду скарг щодо прийнятих адміністративних актів, процедурних рішень, дій чи бездіяльності виконавчого комітету, виконавчих органів Володимирської міської ради з питань реалізації власних повноважень місцевого самоврядування  (далі - Комісія).
2. Затвердити Положення про Комісію з розгляду скарг щодо прийнятих адміністративних актів, процедурних рішень, дій чи бездіяльності виконавчого комітету, виконавчих органів Володимирської міської ради з питань реалізації власних повноважень місцевого самоврядування (додаток 1).
3. Визначити кількісний склад Комісії – 9 (дев’ять) осіб.
4. Затвердити персональний склад Комісії (додаток 2).
5. Керівникам виконавчих органів Володимирської міської ради вжити заходів щодо організації виконання та взяти під особистий контроль дотримання працівниками відповідних виконавчих органів вимог Закону України «Про адміністративну процедуру» у своїй діяльності.
            6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, захисту прав людини, законності, правопорядку та протидії корупції.
 
 
 
Міський голова                                                                          Ігор ПАЛЬОНКА
Людмила ПАВЛЕНКО 0800333262
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Володимирської міської ради восьмого скликання
“Про створення комісії з розгляду скарг щодо прийнятих адміністративних актів, процедурних рішень, дій чи бездіяльності виконавчого комітету, виконавчих органів Володимирської міської ради з питань реалізації власних повноважень місцевого самоврядування”
 
 
Потреба і мета прийняття рішення: проект рішення підготовлено на виконання Закону України «Про адміністративну процедуру» відповідно до статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 79 Закону України „Про адміністративну процедуру“, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 420 „Про затвердження Примірного положення про комісію з розгляду скарг“, з метою ефективного впровадження вимог Закону України „Про адміністративну процедуру“ та об’єктивного розгляду скарг щодо прийнятих виконавчим комітетом та виконавчими органами Володимирської міської ради адміністративних актів, процедурних рішень, дій чи бездіяльності адміністративного органу.
Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: підготовлений проект рішення Володимирської міської ради дозволить реалізувати положення Закону України «Про адміністративну процедуру» щодо захисту прав фізичних і юридичних осіб у відносинах з Володимирською міською радою та її виконавчим органами. Реалізація цього рішення не потребує залучення додаткових коштів місцевого бюджету. Впровадження вимог Закону України „Про  адміністративну процедуру“, які запроваджують нові загальні прозорі правила взаємодії держави з громадянами та бізнесом, сприятиме відкритості, доступності та залучення громадян до прийняття рішень, а також діяльності органу місцевого самоврядування.
 
 
Начальник юридичного відділу                                            Людмила ПАВЛЕНКО

ДОДАТКИ

1 36-31 Проект рішення.pdf Переглянути