ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Володимир Атаманчук

Доповідач:

Володимир Атаманчук

Галузь:

Охорона громадського порядку і правова політика

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

07.05.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 83
Про  внесення  змін  до рішення міської ради від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про  затвердження  Програми  безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної  громади на 2024-2026 роки» (зі змінами)

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ      

   

________ № _____
м. Володимир
 
Про  внесення  змін  до рішення міської ради
від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про  затвердження 
Програми  безпеки громадян та профілактики
правопорушень на території Володимир-Волинської
міської територіальної  громади на 2024-2026 роки»
(зі змінами)
 
     Відповідно до Закону України «Про національну поліцію», «Бюджетного кодексу України», проєкту «Поліцейський офіцер громади», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
     1.Внести зміни до Програми безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (далі – Програма) (зі змінами) затвердженої рішенням  міської ради від 14.12.2023 року  № 31/5 а саме:
     1.1. Додаток до Програми  «Завдання і заходи реалізації Програми» затвердженого рішенням міської ради від 14.12.2023 року  № 31/5,  викласти у новій редакції, додається.
     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.     
 
 
 
Міський голова                                                                             Ігор ПАЛЬОНКА
Володимир Атаманчук 0800333262                                                                                           
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про  внесення  змін  до рішення міської ради від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про затвердження  Програми  безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» (зі змінами)
 
Характеристика  стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення
 
Програма безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки спрямована на забезпечення безпеки громадян та профілактики правопорушень , боротьби зі злочинністю, усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій, створення належних умов для роботи поліцейського офіцера громади в рамках реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади».
Стан правопорядку на території Володимир-Волинської міської територіальної громадина впливає на його соціально-економічний розвиток. Правопорядок забезпечується шляхом виявлення винних осіб у вчиненні протиправних дій та притягненні їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадженням форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню протиправних діянь.
 
Потреба  і мета прийняття рішення
 
З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування програми з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов вчинення злочинів, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, а також налагодження дієвої співпраці між місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у зазначеній сфері.
 
Прогнозовані  наслідки прийняття рішення

Виконання Програми сприятиме:

- активізації діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної з профілактикою правопорушень, удосконаленню механізму координації роботи із залучення до цього процесу громадськості;
- створенню системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;
  • зменшенню кількості вчинюваних правопорушень, забезпеченню захисту громадян від протиправних посягань, покращенню іміджу громади, підвищенню рівня його інвестиційної привабливості, а також довіри населення до правоохоронних органів;
  • підвищенню ефективності заходів, що здійснюються правоохоронними
органами для забезпечення правопорядку;
  • підвищенню рівня інформованості населення про стан правопорядку в
громаді, профілактику правопорушень та особистий захист громадян від протиправних посягань;
  • удосконаленню нормативно-правової бази з питань правоохоронної
діяльності, профілактики правопорушень та активізації участі громадськості в забезпеченні правопорядку в громаді;
  • покращенню просвітницької діяльності, спрямованої на формування в
населення негативного ставлення до протиправних діянь;
 
           Рішення буде оприлюднено на сайті Володимирської міської ради.
 
 
 
Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних
органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та надзвичайних ситуацій
                                                                                            
                                                                                      Володимир АТАМАНЧУК

ДОДАТКИ

1 34-83 Додаток.pdf Переглянути
2 34-83 Проект рішення.pdf Переглянути
3 34-83 Таблиця.pdf Переглянути