ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Оксана Бігун

Галузь:

Культура та мистецтво

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

21.02.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 111
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 02.12.2022 р. №19/13 «Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
 
«__»_____________20__р №______
м. Володимир
 
 
Про внесення змін та доповнень до рішення
міської ради від 02.12.2022 р. №19/13
«Про затвердження Програми розвитку культури
та мистецтва Володимир-Волинської міської
територіальної громади на 2023-2027 роки»
 
 
З метою створення умов для реалізації державної політики в сфері культури, розвитку культурно-мистецьких процесів в умовах сьогодення,   збереження національно-культурної спадщини, керуючись п.22 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку культури та мистецтва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки,  затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2022 року №19/13 (далі Програма), а саме:
         1.1  У розділі ІХ. «Заходи Програми розвитку культури та мистецтва на 2023-2027роки»:
          - текст колонки 2 пункту 2 «Найменування заходів» розділу V «Охорона культурної спадщини» викласти у новій редакції: «Виготовлення науково-проєктної та проєктно-кошторисної документації для проведення консервації, ремонту, реставрації, перенесення (переміщення), реабілітації пристосування, музеєфікації аварійних пам’яток місцевого значення, коригування раніше виготовленої документації*»;
           - у колонці 3 «Відповідальні за виконання» пункту 1 розділу V «Охорона культурної спадщини» доповнити словами «Власники об’єктів культурної спадщини, Балансоутримувачі об’єктів культурної спадщини».
2. Управлінню з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради (Бігун О.А.) забезпечити виконання Програми з врахуванням внесених змін.
         3. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійну депутатську  комісію з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва.
 
 
Міський голова                                                                   Ігор ПАЛЬОНКА
Оксана Бігун 34335
 
Пояснювальна  записка до проєкту рішення міської ради
«Про внесення  змін до рішення міської ради від 02.12.2022 року №19/13 «Про затвердження  Програми розвитку культури та мистецтва  Володимир-Волинської міської територіальної громади
на 2023-2027 роки»
 
           
          Закон України «Про охорону культурної спадщини» зобов’язує органи охорони культурної спадщини щодо виготовлення облікової документації,  яка включає в себе: паспорт пам’ятки, акт технічного стану пам’ятки, обліково-охоронні документи, історичні довідки, виготовлення науково-проєктної та проєктно-кошторисної документації для проведення консервації, ремонту, реставрації, реабілітації, пристосування музеєфікації аварійних пам’яток місцевого та національного значення,
У зв’язку з необхідністю виготовлення облікової документації на перенесення (переміщення) пам’ятки історії місцевого значення «Могила братська радянських воїнів, пам’ятник на честь радянських воїнів, партизан та підпільників» розташованої на площі Героїв у місті Володимирі, виникла потреба у внесенні змін до Програми.
 
 
 
Начальник управління
з гуманітарних питань                                                               Оксана БІГУН
 
 

ДОДАТКИ

1 32-111 Таблиця.pdf Переглянути
2 32-111 Проект рішення.pdf Переглянути