ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Володимир Атаманчук

Доповідач:

Володимир Атаманчук

Галузь:

Державне управління і кадрова політика

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

13.02.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 82
Про  внесення  змін  до рішення міської ради від 04.06.2021 року № 7/10 «Про Комплексну програму захисту населення і території міської територіальної громади від надзвичайних   ситуацій  техногенного  та природного характеру на 2021 – 2025 роки» (зі змінами)

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
 

 
________№ _____
м. Володимир
 
Про  внесення  змін  до рішення міської ради
від 04.06.2021 року № 7/10 «Про Комплексну
програму захисту населення і території міської
територіальної громади від надзвичайних  
ситуацій  техногенного  та природного характеру
на 2021 – 2025 роки» (зі змінами)
 
 
     Відповідно до п. 2 ст. 19 та ст. 98 Кодексу цивільного захисту України, рішення Волинської обласної ради від 13 жовтня 2020 року № 32/20 "Про Комплексну регіональну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Волинській області на 2021-2025 роки", з метою забезпечення захисту населення, території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, матеріальних і культурних цінностей та довкілля, безпечних умов проживання мешканців громади, проведення аварійно – рятувальних та інших невідкладних робіт, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
     1. Внести зміни до Комплексної програми захисту населення і території міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) затвердженої рішенням міської ради від 04.06.2021 року №7/10 (зі змінами), а саме:
    1.1. У пункті 9 розділу І. Паспорт Програми затвердженої рішенням міської  ради  цифру  "6 591,579"  замінити на цифру  "7 479,603".
    1.2. У абзаці  19 розділу  ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання» затвердженої рішенням міської  ради  цифру  "6 591,579"  замінити на цифру  "7 479,603".
    1.3. У додатку 1 до рішення міської ради «Ресурсне забезпечення Комплексної програми захисту населення і території міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 – 2025 роки»:
 - у розділі «Етапи виконання Програми, тис. грн на 2024 рік» число «281,2» замінити на «888,024»,
- у розділі  «Всього витрат на виконання Програми, тис. грн» «Бюджет  Володимир - Волинської міської територіальної громади» (мат. – тех. резерв) число «4 743,618» замінити на «5 631,642».
- у розділі «Всього витрат на виконання Програми, тис. грн» число «6 591,579» замінити на "7 479,603".
     1.4. Додаток 4 до рішення міської ради «Зведенні показники створення резерву матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», доповнити новим найменуванням (заходами), який наведений у таблиці нижче:
Найменування завдання Найме-ну-вання показника Значення показника Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів Джерела фінансування Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. У тому числі за роками, тис. гриве-нь
Усього За роками          
 
2024
 
2024
шт. 1 1 Компресор до 15 бар  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ДПРЧ 
3 ДПРЗ ГУДСНС України у Волинській області
 
 
 
 
 
 
Кошти бюджету Володи-мир – Волин-ської міської терит-оріальної громади
у вигляді субвенції держав-ному бюджету
60,00 60,00
шт.  
1
 
1
Відбійний молоток 45,00 45,00
шт.  
 
1
 
 
1
Мийка високого тиску  
40,00
 
40,00
шт.  
12
 
12
Рукави напірні 30,0 30,0
шт.  
2
 
2
Бензопили 25,2 25,2
шт.  
1
 
1
Саморятувальник (для порятунку людей)  
40,0
 
40,0
шт. 10 10 Індивідуальні ліхтарі 20,0 20,0
шт. 1 1 Бензоріз та комплект відрізних  
45,0
 
45,0
шт. 3 3 Круг рятувальний 7,5 7,5
шт.  
4
 
4
Напірно-всмоктувальні рукава  
10,0
 
10,0
літ.  
3837,03
 
3837,03
 
 
ДП
 
 
210,008
 
210,008
      літ.  
    500
 
500
 
          А-92
 
    26,0
    26,0
      літ.  
800
 
800
 
        А-95
 
    43,992
    43,992
зах.  
 
 
 
1
 
 
 
 
    1
Придбання матеріалів для поточного ремонту даху адміністративної будівлі та приведення в належний стан покрівлі гаража.      
 
 
 
261,824
 
 
 
 
261,824
зах.  
 
1
 
 
    1
Заходи на покращення матеріально-технічної бази  
23,5
 
23,5
Всього     888,024 888,024
- у розділі «У тому числі за роками, тис. грн на 2024 рік»  число «281,2» замінити на «888,024»,
- у розділі «Всього, тис. грн» число «4 644,268» замінити на «5 532,292».
      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.     
 
 
 
Міський голова                                                                              Ігор ПАЛЬОНКА
Володимир Атаманчук 0800333262
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
до проекту рішення міської ради  Про внесення  змін  до рішення міської ради від 04.06.2021 року № 7/10 «Про Комплексну програму захисту населення і території міської територіальної громади від надзвичайних
ситуацій  техногенного  та природного характеру на 2021 – 2025 роки
 
Характеристика  стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення
Комплексна міська програма захисту населення і територій міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки (далі-Програма) спрямована на реалізацію у громаді державної політики у сфері захисту населення і територій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також надання допомоги населенню для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) тощо.
 
Потреба  і мета прийняття рішення
З причини недостатнього наповнення та дефіциту обласного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування програми з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
       Мета Програми - забезпечення захисту населення, території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
        Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити відповідний комплекс завдань, напрямки реалізації яких є складовими відповідних заходів, а саме:
  • попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій),  підвищення рівня ефективності управління,  подальшого розвитку і вдосконалення сил, засобів та  оперативного реагування щодо ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій (подій), а також надання належної допомоги  населенню;
   - визначення обсягів та джерел фінансування для створення матеріальних резервів;
    - встановлення порядку  зберігання та обліку  резервів на пристосованих об'єктах суб’єктів господарювання громади;
    - здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
    - ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
   - проведення  невідкладних відновлювальних робіт;
     - розгортання та утримання тимчасових  пунктів   проживання   і   харчування постраждалих;
      - утримання та технічне переоснащення захисних споруд цивільного захисту;
  - покращення матеріально – технічного забезпечення комунальних аварійно – рятувальних служб оперативного реагування громади .
 
Прогнозовані  наслідки прийняття рішення
        Завдання Програми - створення матеріального резерву  для забезпечення безпечних умов проживання  населення  на території громади, захист матеріальних і культурних цінностей та довкілля, проведення  аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення належних умов укриття населення у захисних спорудах  цивільного захисту.
    В результаті виконання Програми прогнозується підвищення рівня функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Внаслідок цього будуть створені позитивні умови щодо реалізації у громаді державної політики у сфері діяльності, які спрямовані на максимально можливе зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій (подій) та їх наслідків на населення, об’єкти господарювання та довкілля:
  - зменшення збитків від наслідків надзвичайних ситуацій;
  - реалізація запланованого комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного походження сприятиме зменшенню їх кількості на території громади, зменшенню бюджетних витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій (подій) та зменшенню втрат населення;
 - реалізація передбачених Програмою заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення сил реагування, комунальних аварійно – рятувальних підрозділів (команд), підвищенню оперативності та ефективності проведення першочергових аварійно – рятувальних робіт, наслідком чого має стати зменшення втрат від надзвичайних ситуацій (подій);
    - утримання та технічне переоснащення захисних споруд цивільного захисту.
     Рішення буде оприлюднено на сайті Володимирської міської ради.
 
 
 
Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних
органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та надзвичайних ситуацій
                                                                                           
                                                                                             Володимир АТАМАНЧУК
Порівняльна таблиця
 
до проекту рішення міської ради  Про внесення  змін  до рішення міської ради від 04.06.2021 року № 7/10 «Про Комплексну програму захисту населення і території міської територіальної громади від надзвичайних
ситуацій  техногенного  та природного характеру на 2021 – 2025 роки
 
Зміст рішення сесії Зміст відповідного проєкту рішення сесії
У п. 9 Паспорта Програми затвердженої рішенням міської  ради  від 04.06.2021 року №7/10, загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.) - "6 591,579" У п. 9 Паспорта Програми затвердженої рішенням міської  ради  від 04.06.2021 року №7/10, загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.)  -"7 479,603".
У абзаці  19 розділу  ІV.  Програми затвердженої рішенням міської  ради  від 04.06.2021 року №7/10, Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми становить 6 591,579 тис. гривень. У абзаці  19 розділу  ІV.  Програми затвердженої рішенням міської  ради  від 04.06.2021 року №7/10, Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми становить 7 479,603 тис. гривень.
Додатк 1: до рішення міської ради:
- у розділі, Етапи виконання Програми, тис.грн.  на 2024 рік -  281,2.
- у розділі, Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.  – 6 591,579.
Додатк 1: до рішення міської ради:
- у розділі, Етапи виконання Програми, тис.грн.  на 2023 рік – 888,024.
- у розділі, Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.  – 7 479,603.
Додатк 4: до рішення міської ради:
 
 
 
 
- Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.
4 644,268.
Додатк 4: до рішення міської ради:
- доповнити заходами: Забезпечення аварійно-рятувальних робіт, тис.грн. на 2024 рік – 888,024.
 
- Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.
5 532,292.
 
 
Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних
органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та надзвичайних ситуацій                                 Володимир АТАМАНЧУК

ДОДАТКИ

1 32-82 Проект рішення.pdf Переглянути
2 32-82 Таблиця.pdf Переглянути