ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Володимир Атаманчук

Доповідач:

Володимир Атаманчук

Галузь:

Державне управління і кадрова політика

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

13.02.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 81
Про  внесення  змін  до рішення міської ради від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про  затвердження  Програми  безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної  громади на 2024-2026 роки»

внесено зміни після постійної комісії з з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 23.02.2024 
 

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ      

________№ ______
м. Володимир
 
Про  внесення  змін  до рішення міської ради
від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про  затвердження 
Програми  безпеки громадян та профілактики
правопорушень на території Володимир-Волинської
міської територіальної  громади на 2024-2026 роки»
 
     Відповідно до Закону України «Про національну поліцію», «Бюджетного кодексу України», проєкту «Поліцейський офіцер громади», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
     1.Внести зміни до Програми безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (далі – Програма) затвердженої рішенням  міської ради від 14.12.2023 року  № 31/5 а саме:
   1.1. У пункті 10 Паспорта Програми затвердженого рішенням міської ради від 14.12.2023 року  №31/5 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього тис. грн», у тому числі:
- «Всього - цифру "600,00" замінити на цифру "702,00"»,
- «2024 - цифру "200,00" замінити на цифру "302,00"».
   1.2. У пункті 10.1 Паспорта Програми затвердженого рішенням міської ради від 14.12.2023 року  №31/5 «Коштів місцевого бюджету», у тому числі:
- «Всього - цифру "600,00" замінити на цифру "702,00"»,
- «2024 - цифру "200,00" замінити на цифру "302,00"».
     1.3. Додаток до Програми  «Завдання і заходи реалізації Програми» затвердженого рішенням міської ради від 14.12.2023 року  № 31/5,  викласти у новій редакції, додається.
     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.     
 
 
Міський голова                                                                             Ігор ПАЛЬОНКА
Володимир Атаманчук 0800333262                                                                                           


Порівняльна таблиця
до проєкту рішення міської ради
«Про  внесення  змін  до рішення міської ради від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про  затвердження Програми  безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної  громади на 2024-2026 роки»
 
Зміст рішення міської ради Зміст відповідного проєкту рішення міської ради
У пункті 10 Паспорта Програми:
- «Всього - цифру "600,00" …
- «2024 - цифру "200,00" …..
У пункті 10 Паспорта Програми:
замінити на цифру "702,00"»,
замінити на цифру "302,00"».
 
У пункті 10.1 Паспорта Програми:
- «Всього - цифру "600,00" …
- «2024 - цифру "200,00" …..
У пункті 10.1 Паспорта Програми:
замінити на цифру "702,00"»,
замінити на цифру "302,00"».
 
Додаток:
 
 
 
 
 
 
Додаток:
- доповнити пунктом 6, Сприяння діяльності Володимирському  районному відділу поліції ГУНП України у Волинській області  (придбання  реєстратора на 32 камери, жорстких дисків 4ТБ, відеокамер, роутера мікротік 3011, коробок  до камер, скрині ABS ip 65, ББЖ 12В 5А, монтажні роботи, реорганізація мереж.),тис. грн. на 2024 рік – «102,00».
 
 
 
Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних
органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та надзвичайних ситуацій                                       Володимир АТАМАНЧУК
                                                                                                                                                                                     
​​​​​​​
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про  внесення  змін  до рішення міської ради від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про затвердження  Програми  безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»
 
Характеристика  стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення
 
Програма безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки спрямована на забезпечення безпеки громадян та профілактики правопорушень , боротьби зі злочинністю, усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій, створення належних умов для роботи поліцейського офіцера громади в рамках реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади».
Стан правопорядку на території Володимир-Волинської міської територіальної громадина впливає на його соціально-економічний розвиток. Правопорядок забезпечується шляхом виявлення винних осіб у вчиненні протиправних дій та притягненні їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадженням форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню протиправних діянь.
 
Потреба  і мета прийняття рішення
 
З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування програми з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов вчинення злочинів, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, а також налагодження дієвої співпраці між місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у зазначеній сфері.
 
Прогнозовані  наслідки прийняття рішення

Виконання Програми сприятиме:

- активізації діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної з профілактикою правопорушень, удосконаленню механізму координації роботи із залучення до цього процесу громадськості;
- створенню системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;
  • зменшенню кількості вчинюваних правопорушень, забезпеченню захисту громадян від протиправних посягань, покращенню іміджу громади, підвищенню рівня його інвестиційної привабливості, а також довіри населення до правоохоронних органів;
  • підвищенню ефективності заходів, що здійснюються правоохоронними
органами для забезпечення правопорядку;
  • підвищенню рівня інформованості населення про стан правопорядку в
громаді, профілактику правопорушень та особистий захист громадян від протиправних посягань;
  • удосконаленню нормативно-правової бази з питань правоохоронної
діяльності, профілактики правопорушень та активізації участі громадськості в забезпеченні правопорядку в громаді;
  • покращенню просвітницької діяльності, спрямованої на формування в
населення негативного ставлення до протиправних діянь;
 
           Рішення буде оприлюднено на сайті Володимирської міської ради.
 
 
 
Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних
органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та надзвичайних ситуацій
                                                                                            
                                                                                      Володимир АТАМАНЧУК


ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ      

   

________№ ______
м. Володимир
 
Про  внесення  змін  до рішення міської ради
від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про  затвердження 
Програми  безпеки громадян та профілактики
правопорушень на території Володимир-Волинської
міської територіальної  громади на 2024-2026 роки»
 
     Відповідно до Закону України «Про національну поліцію», «Бюджетного кодексу України», проєкту «Поліцейський офіцер громади», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
     1.Внести зміни до Програми безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (далі – Програма) затвердженої рішенням  міської ради від 14.12.2023 року  № 31/5 а саме:
   1.1. У пункті 10 Паспорта Програми затвердженого рішенням міської ради від 14.12.2023 року  №31/5 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього тис. грн», у тому числі:
- «Всього - цифру "600,00" замінити на цифру "3 642,00"»,
- «2024 - цифру "200,00" замінити на цифру "3 242,00"».
   1.2. У пункті 10.1 Паспорта Програми затвердженого рішенням міської ради від 14.12.2023 року  №31/5 «Коштів місцевого бюджету», у тому числі:
- «Всього - цифру "600,00" замінити на цифру "3 642,00"»,
- «2024 - цифру "200,00" замінити на цифру "3 242,00"».
     1.3. Додаток до Програми  «Завдання і заходи реалізації Програми» затвердженого рішенням міської ради від 14.12.2023 року  № 31/5,  викласти у новій редакції, додається.
     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.     
 
 
Міський голова                                                                             Ігор ПАЛЬОНКА
Володимир Атаманчук 0800333262                                                                                           
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про  внесення  змін  до рішення міської ради від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про затвердження  Програми  безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»
 
Характеристика  стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення
 
Програма безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки спрямована на забезпечення безпеки громадян та профілактики правопорушень , боротьби зі злочинністю, усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій, створення належних умов для роботи поліцейського офіцера громади в рамках реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади».
Стан правопорядку на території Володимир-Волинської міської територіальної громадина впливає на його соціально-економічний розвиток. Правопорядок забезпечується шляхом виявлення винних осіб у вчиненні протиправних дій та притягненні їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадженням форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню протиправних діянь.
 
Потреба  і мета прийняття рішення
 
З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування програми з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов вчинення злочинів, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, а також налагодження дієвої співпраці між місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у зазначеній сфері.
 
Прогнозовані  наслідки прийняття рішення

Виконання Програми сприятиме:

- активізації діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної з профілактикою правопорушень, удосконаленню механізму координації роботи із залучення до цього процесу громадськості;
- створенню системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;
  • зменшенню кількості вчинюваних правопорушень, забезпеченню захисту громадян від протиправних посягань, покращенню іміджу громади, підвищенню рівня його інвестиційної привабливості, а також довіри населення до правоохоронних органів;
  • підвищенню ефективності заходів, що здійснюються правоохоронними
органами для забезпечення правопорядку;
  • підвищенню рівня інформованості населення про стан правопорядку в
громаді, профілактику правопорушень та особистий захист громадян від протиправних посягань;
  • удосконаленню нормативно-правової бази з питань правоохоронної
діяльності, профілактики правопорушень та активізації участі громадськості в забезпеченні правопорядку в громаді;
  • покращенню просвітницької діяльності, спрямованої на формування в
населення негативного ставлення до протиправних діянь;
 
           Рішення буде оприлюднено на сайті Володимирської міської ради.
 
 
 
Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних
органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та надзвичайних ситуацій
                                                                                            
                                                                                      Володимир АТАМАНЧУК
Порівняльна таблиця
до проєкту рішення міської ради
«Про  внесення  змін  до рішення міської ради від  14.12.2023 року  № 31/5  «Про  затвердження Програми  безпеки громадян та профілактики правопорушень на території Володимир-Волинської міської територіальної  громади на 2024-2026 роки»
 
Зміст рішення міської ради Зміст відповідного проєкту рішення міської ради
У пункті 10 Паспорта Програми:
- «Всього - цифру "600,00" …
- «2024 - цифру "200,00" …..
У пункті 10 Паспорта Програми:
замінити на цифру "3 642,00"»,
замінити на цифру "3 242,00"».
 
У пункті 10.1 Паспорта Програми:
- «Всього - цифру "600,00" …
- «2024 - цифру "200,00" …..
У пункті 10.1 Паспорта Програми:
замінити на цифру "3 642,00"»,
замінити на цифру "3 242,00"».
 
Додаток:
 
 
 
 
 
 
Додаток:
- доповнити пунктом 6, Сприяння діяльності Володимирському  районному відділу поліції ГУНП України у Волинській області  (придбання - трьох автомобілів для поліцейських офіцерів громади, реєстратора на 32 камери, жорстких дисків 4ТБ, відеокамер, роутера мікротік 3011, коробок  до камер, скрині ABS ip 65, ББЖ 12В 5А, монтажні роботи, реорганізація мереж.),тис. грн. на 2024 рік – «3 042,00».
 
 
 
Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних
органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та надзвичайних ситуацій                                       Володимир АТАМАНЧУК
                                                                                                                                                                                     

ДОДАТКИ

1 32-81 Проект рішення.pdf Переглянути
2 32-81 Таблиця.pdf Переглянути
3 32-81 Додаток.pdf Переглянути
4 32-81 Проект рішення після 23.02.pdf Переглянути
5 32-81 Додаток після 23.02.pdf Переглянути
6 32-81 Таблиця після 23.02.pdf Переглянути