ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Петрук Вячеслав Миколайович

Доповідач:

Петрук Вячеслав Миколайович

Галузь:

Фізична культура і спорт

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

13.02.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ Рішення міської ради від 02.12.2022 № 19/14

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 79
Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2022 року № 19/14 «Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики та спорту у міській територіальній громаді на 2023-2027 роки»

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
 
                     №
м. Володимир
 
Про внесення змін до рішення
міської ради від 02.12.2022 року № 19/14
«Про затвердження Програми розвитку
молодіжної політики та спорту у міській
територіальній громаді на 2023-2027 роки»
        
З метою створення умов для розвитку фізичної культури та спорту в громаді, збільшення кількості заходів та учасників змагань, покращення співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання їм фінансової підтримки та залучення більшої кількості жителів громади до занять фізичною культурою і спортом, підтримки соціально-вразливих категорій з числа дітей та молоді, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 02.12.2022 року № 19/14 «Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики та спорту у міській територіальній громаді на 2023-2027 роки», а саме:
1.1 У розділі 1 «Паспорт Програми»: у «Підпрограму 2. Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2023-2027 роки»:
- у пункті 9: у рядку «Місцевий бюджет, тис.грн» у графі «2024»  цифру «13491,7» замінити на цифру «22027,0», у графі «Разом, тис. грн» - цифру «41274,7» замінити на цифру «49810,0»; у рядку «Разом, тис. грн» у графі «2024» - цифру «14151,7» замінити на цифру «22687,0» та у графі «Разом, тис. грн» - цифру «44937,7» замінити на цифру «53473,0»;
- у пункті 9.2: у рядку «Місцевий бюджет, тис. грн» у графі «2024» замінити цифру «12176,0» замінити на цифру «20711,3», у графі «Разом, тис. грн» - цифру «34354,0» замінити на цифру «42889,3»;
1.2 У додаток № 2 до Програми розвитку молодіжної політики та спорту у міській територіальній громаді на 2023-2027 роки «Завдання та заходи з виконання Підпрограми 2» розділ:
- ІV. Матеріально-технічне та медико-біологічне забезпечення завдання 1 «Матеріально-технічне забезпечення»:
  • захід 2) Проведення капітального ремонту плавального басейну ЦФЗН «Спорт для всіх» у графі «Прогнозний обсяг фінансування тис. грн» - цифру «16100,0» замінити на цифру «24635,3», у графі «2024» - цифру «9000,0» замінити на цифру «17535,3»;
  • у рядку «Всього:» у графі «Прогнозний обсяг фінансування тис. грн» - цифру «21805,8» замінити на цифру «30341,1», у графі «2024» - цифру «9250,0» замінити на цифру «17785,3».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва; з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
Міський голова                                                                               Ігор ПАЛЬОНКА
Вячеслав Петрук  23628
Пояснювальна записка
 
до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2022 року № 19/14 «Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики та спорту у міській територіальній громаді на 2023-2027 роки».
 
З метою створення умов для розвитку фізичної культури та спорту в громаді, збільшення кількості заходів та учасників змагань, завершення розпочатих робіт по капітальному ремонті плавального басейну ЦФЗН «Спорт для всіх», створення комфортних умов для навчання та занять плаванням, проведення реабілітаційної роботи та покращення матеріальної бази щодо залучення більшої кількості жителів громади до занять фізичною культурою і спортом, можливості ефективного використання бюджетних коштів за їх цільовим призначенням, управлінням з гуманітарних питань було підготовлено відповідний проєкт рішення Володимирської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2022 року № 19/14 «Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики та спорту у міській територіальній громаді на 2023-2027 роки».    
 
 
 
Начальник  відділу молодіжної
політики та спорту управління
з гуманітарних питань                                                     Вячеслав ПЕТРУК
Порівняльна таблиця
до рішення «Про внесення змін до рішення
міської ради від 02.12.2022 року № 19/14
«Про затвердження Програми розвитку молодіжної
політики та спорту у міській територіальній
громаді на 2023-2027 роки»
 
 
  1. Паспорт програми
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (тис. грн.), всього   2023 2024 2025 2026 2027 Разом, тис.грн
Місцевий бюджет, тис.грн. 15218,5 13491,7 3863,1 4169,9 4531,5 41274,7
22027,0 49810,0
Обласний бюджет, тис.грн 600,0 660,0
 
726,0
 
798,6
 
878,4
 
3663,0
 
Разом, тис.грн 15818,5 14151,7 4589,1 4968,5 5409,9 44937,7
22687,0 53473,0
             у тому числі:
 
9.2 Підпрограма 2: Програма розвитку фізичної культури і спорту  на 2023-2027 роки   2023 2024 2025 2026 2027 Разом, тис.грн
Місцевий бюджет, тис. грн 14080,0 12176,0 2486,5 2680,5 2931,0 34354,0
20711,3 42889,3
 
 
 
 

Додаток №2
до Програми розвитку молодіжної
політики та спорту у міській територіальній  громаді
на 2023-2027 роки
Рішення міської ради
02.12.2022  № 19/14
Завдання та заходи з виконання Підпрограми 2
V.Матеріально-технічне та медико-біологічне забезпечення
 
Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні виконавці програми Джерела фінансування Прогнозований обсяг фінансування тис. грн. У тому числі за роками Очікуваний результат
2023 2024 2025 2026 2027  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Матеріально-технічне забезпечення
 
 
 
2) Проведення капітального ремонту плавального басейну ЦФЗН «Спорт для всіх»
 
 
 
 
Управління з гуманітарних питань, ЦФЗН «Спорт для всіх»
 
 
 
 
 
 
 
Місцевий 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
16100,0
 
24635,3
 
 
 
 
 
 
7100,0
 
 
 
 
 
 
 
9000,0
 
17535,3
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
Створення комфортних умов для навчання та занять плаванням, проведення реабілітаційної роботи та покращення матеріальної бази
 
 
Всього: 21805,8 11605,8 9250,0 300,0 300,0 350,0  
30341,1   17785,3      
 
 
Начальник  відділу молодіжної  політики та спорту
 управління з гуманітарних питань                                                                          Вячеслав ПЕТРУК

ДОДАТКИ

1 32-79 Проект рішення.pdf Переглянути
2 32-79 Таблиця.pdf Переглянути