ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Наталія Митошоп

Доповідач:

Наталія Митошоп

Галузь:

Освіта, наука

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

13.02.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 77
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 02.12.2022 року № 19/10 «Про Програму розвитку освіти міської територіальної громади на 2023-2027 роки» (зі змінами)

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
 
     .02.2024 №
м. Володимир
 
Про внесення змін і доповнень до рішення
міської ради від 02.12.2022 року № 19/10
«Про Програму розвитку освіти міської
територіальної громади на 2023-2027 роки» (зі змінами)
 
 
З метою створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, забезпечення умов рівного доступу до якісної освіти, що відповідає вимогам міської територіальної громади,  керуючись п. 22 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни в  Паспорт Програми розвитку освіти міської територіальної громади на 2023-2027 роки, Додаток, Напрям діяльності та заходи, Програми розвитку освіти міської територіальної громади на 2023-2027 роки, надалі – Програма, затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2022 року № 19/10 «Про Програму розвитку освіти міської територіальної громади на 2023 -2027 роки» зі змінами, а саме:
    1. 1. Паспорт Програми розвитку освіти міської територіальної громади на 2023-2027 роки:
          - у рядку «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми. В т.ч. кошти місцевого бюджету» у  графі «2024 р. тис. грн» - цифру «228662,9» замінити на цифру «230662,9»; у графі «2025 р. тис. грн» - цифру «180032,6» замінити на цифру «182532,6»; у графі «2026 р. тис. грн» - цифру «193908,2» замінити на цифру «196908,2»; у графі «2027 р. тис. грн» - цифру «217422,7» замінити на цифру «220922,7»; у графі «2023-2027 тис. грн» - цифру «998527,4» замінити на цифру «1009527,4 ».
 
1.2. Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища»:
           - доповнити п.п.4.5 п.4 Осучаснення  матеріально-технічної бази закладів освіти, «Придбання витратних, комплектуючих та інших матеріалів для занять з електротехніки в межах вивчення предмету «Захист України» на базі МРЦ» та передбачити фінансування у графі у графі «2024» - «2000,0»,  у графі «2025» - «2500,0»,  у графі «2026» - «3000,0», у графі «2027» - «3500,0»;
           - у рядку «УСЬОГО» у графі «2024» цифру «9508,4» замінити на цифру «11508,4», у графі «2025» цифру «10853,4» замінити на цифру «13353,40», у графі «2026» цифру «12291,0»  замінити на цифру «15291,0», у графі «2027» цифру «13945,1» замінити на цифру «17445,1».
1.3.  Таблицю «Орієнтовні обсяги фінансування» викласти в новій редакції (додається).
2. Управлінню бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради (Субицька О. М.) забезпечити виконання Програми в межах бюджетних асигнувань.
3. Управлінню з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради (Бігун О. А.) забезпечити виконання Програми з врахуванням внесених змін.
         4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва.
 
 
 
Міський голова                                                                   Ігор ПАЛЬОНКА
Наталія Митошоп 34335    
Пояснювальна записка до проєкту рішення міської ради
«Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 02.12.2022 року № 19/10  «Про Програму розвитку освіти міської територіальної громади на 2023-2027 роки»»
 
 
  1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:
 
Відповідно до виділених на галузь освіти міської територіальної громади бюджетних коштів на 2024 рік, на основі проведених робіт та заходів, виникла необхідність у внесенні змін до Програми розвитку освіти міської територіальної громади на 2023-2027 роки у частині фінансування на 2024-2027 роки.
Кошти необхідні для оновлення матеріально-технічної бази МРЦ.
 
  1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма:
 
Вчасне, достатнє та системне фінансування дозволить забезпечити створення мотиваційних та безпечних умов для підвищення якості послуг усім учасникам освітнього процесу.
 
  1. Потреба і мета прийняття рішення
 
Метою прийняття рішення є:
- ефективне використання затверджених бюджетних  призначень з метою покращення створення мотиваційних та безпечних умов для підвищення якості послуг жителям громади в сфері освіти;
 
 
  1. Механізм виконання рішення
 
 Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми, та методичне забезпечення здійснює управління з гуманітарних питань виконавчого комітету міської ради.
Безпосереднім виконавцем заходів Програми є відділ освіти управління з гуманітарних питань.
 
 
Начальник відділу освіти                                              Наталія МИТОШОП

ДОДАТКИ

1 32-77 Проект рішення.pdf Переглянути
2 32-77 Таблиця.pdf Переглянути