ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Алла Кузьмич

Доповідач:

Алла Кузьмич

Галузь:

Праця та соціальний захист населення

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

13.02.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 75
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/3 «Про Програму соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)

                   №
м. Володимир   
        
Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.12.2020 №2/3
«Про Програму соціального захисту
населення Володимир-Волинської
міської територіальної громади на
2021-2025 роки» (зі змінами)
 
З метою соціальної підтримки громадських організацій, керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада     
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/3 «Про Програму соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади» зі змінами, а саме:
      -  в п.1 рішення цифру «116 232 530» замінити на цифру «116 309 530».
      2. Внести зміни до Програми соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №2/3 зі змінами (далі-Програма), а саме:
       2.1.  В  розділі 1 «Паспорт Програми»:
2.1.1. В пункті 8 в графі «2024» цифру «33 546 662» замінити на цифру «33 603 662», в графі «2025» цифру «31 501 587» замінити на цифру «31 521 587»;
2.1.2. В пункті 8.2 в графі «2024» цифру «33 397 062» замінити на цифру «33 454 062», в графі «2025»  цифру «31 336 977» замінити на цифру «31 356 977».
2.2. В розділі 6 «Напрями діяльності та заходи програми соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»:
2.2.1. В підпункті 2 пункту 5 «Матеріальна допомога та фінансова підтримка»:
-  у стовпці 7  в графі «2024» цифру «165 000» замінити на цифру «222 000», в графі «2025» цифру «220 000» замінити на цифру «240 000»;
-  у стовпці 13 в графі «кількість організацій» цифру «11» замінити на цифру «12», в графі «середній розмір допомоги, грн» цифру «15 000» замінити на цифру «18 500»;
- у стовпці 14 в графі «кількість організацій» цифру «11» замінити на цифру «12».
2.2.2. В стовпці 7 підсумкового рядка в графі «2024» цифру «33 397 062» замінити на цифру «33 454 062», в графі «2025» цифру «31336977» замінити на цифру «31356977».
      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення.
 
 
 
 
Міський  голова                                                                           Ігор ПАЛЬОНКА
Алла Кузьмич   38080
Порівняльна таблиця до проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/3«Про Програму соціального захисту
населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на
2021-2025 роки» (зі змінами)»
 
  1. Паспорт Програми
Чинна редакція:
  
                     
 
8.
 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації   програми, всього, у тому числі: 2021 рік – 10 714 724 грн.
2022 рік – 17 020 734 грн.
2023рік – 23 448 823 грн.
2024 рік – 33 546 662 грн.
2025 рік – 31 501 587 грн.
8.2  коштів місцевого бюджету 2021 рік – 10 604 724 грн.
2022 рік – 16 898 734 грн.
2023 рік – 23 312 823 грн.
2024 рік – 33 397 062 грн.
2025 рік – 31 336 977 грн.
 
 
 
Запропонована редакція:
 
 
 
8.
 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації   програми, всього, у тому числі: 2021 рік – 10 714 724 грн.
2022 рік – 17 020 734 грн.
2023рік – 23 448 823 грн.
2024 рік – 33 603 662 грн.
2025 рік – 31 521 587 грн.
8.2  коштів місцевого бюджету 2021 рік – 10 604 724 грн.
2022 рік – 16 898 734 грн.
2023 рік – 23 312 823 грн.
2024 рік – 33 454 062 грн.
2025 рік – 31 356 977 грн.
                                                                                            

6. Напрями діяльності та заходи програми соціального захисту населення Володимир-Волинської
 міської територіальної громади на 2021-2025 роки
 
Чинна редакція:
 
 
 
5. Матеріальна допомога та фінансова підтримка
2
 
Надання фінансової підтримки громадським організаціям 2021-2025 роки Управління соціальної політики 2021
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
-
46610
72400
100000
165000
220000
-
-
-
-
-
Кількість організацій 11 11 10 11 11  
Середній розмір допомоги, грн. 4237,27 6581,81 10000 15000 20000  
РАЗОМ 2021
2022
2023
2024
2025
100000
110000
121000
133100
146410
10604724
16898734
23312823
3339706231336977
10000
12000
15000
16500
18200
 
 
 
 
Запропонована редакція:
 
5. Матеріальна допомога та фінансова підтримка
2
 
Надання фінансової підтримки громадським організаціям 2021-2025 роки Управління соціальної політики 2021
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
-
46610
72400
100000
222000
240000
-
-
-
-
-
Кількість організацій 11 11 10 12 12  
Середній розмір допомоги, грн. 4237,27 6581,81 10000 18500 20000  
РАЗОМ 2021
2022
2023
2024
2025
100000
110000
121000
133100
146410
10604724
16898734
23312823
3345406231356977
10000
12000
15000
16500
18200
 
 
 
 
 
 
Заступник начальника управління                                                                                                                                           Алла КУЗЬМИЧ
 
 

ДОДАТКИ

1 32-75 Проект рішення.pdf Переглянути
2 32-75 Розрахунок.pdf Переглянути