ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автори:

Сакуляк Віта Володимирівна


Алла Кузьмич

Доповідач:

Сакуляк Віта Володимирівна

Галузь:

Молодіжна політика, сім’я

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

12.02.2024

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 74
Про затвердження Програми з запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2024-2026 роки

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
 

РІШЕННЯ

 
_________________  № ______________
м. Володимир
 
Про затвердження Програми
з запобігання та протидії
домашньому насильству
і насильству за ознакою статі,
гендерної політики та протидії торгівлі людьми
на 2024-2026 роки
 
З метою створення ефективного механізму партнерства та взаємодії між суб’єктами, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства, насильства за ознакою статі або від торгівлі людьми, відповідно до Сімейного кодексу України, законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про охорону дитинства», Указу Президента «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» від 21.09.2020 №398/2020, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 №145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 №800-р «Концепція Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 №930  «Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг» від 23.06.2020 №429, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Затвердити Програму з запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2024-2026 роки (додається).
  2. Відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради (Куран Н.М.) передбачати видатки на реалізацію цієї Програми, виходячи з реальної можливості місцевого бюджету.
  3. Управлінню бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради (Субицькій О.М.) забезпечити фінансування Програми в межах бюджетних призначень.
  4. Відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій виконавчого комітету міської ради (Виваль О.С.) включити дану Програму у додаток 2 «Перелік цільових програм» Програми економічного, соціального та культурного розвитку Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.
  5. Володимирському центру соціальних служб (Юхимюк В.О.):
           5.1. Здійснювати координацію роботи по виконанню Програми;
           5.2. Щокварталу до 10 числа наступного місяця подавати інформацію про використання коштів та напрямки їх використання на виконання Програми управлінню бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради;
           5.3. Щорічно до 01 березня інформувати про хід виконання Програми відділ економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій виконавчого комітету міської ради.
           6. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту; освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва; регламенту, депутатської діяльності, захисту прав людини, законності, правопорядку та протидії корупції.
 
 
 
Міський голова                                                                         Ігор ПАЛЬОНКА
Віта Сакуляк 0668347556
Алла Кузьмич (03342) 3-80-80
Пояснювальна записка до проєкту рішення
«Про затвердження Програми з запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2024-2026 роки»
 
Програма з запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, гендерної політики та протидії торгівлі людьми (далі Програма) розроблена відповідно до Сімейного кодексу України, законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про охорону дитинства», Указу Президента «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» від 21.09.2020 р. №398/2020, Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року  № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 800-р «Концепція Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020року № 930  «Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг» від 23.06.2020 №429 з метою запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, реалізації державної політики у цій сфері, гарантування постраждалим особам безпеки та основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на життя, свободу та особисту недоторканність, на повагу до приватного та сімейного життя, на справедливий суд, на правову допомогу; впровадження комплексного підходу до боротьби з цими явищами.
Прийняття Програми сприятиме створенню дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству та ознакою статі; сприяння забезпеченню фактичної рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності, запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги.
Реалізація Програми дозволить запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення рівня інформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб; ефективне реагування на факти домашнього насильства через впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству; надання допомоги та захисту особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та корекція їхньої поведінки. Також цією Програмою передбачається залучення представників громадськості до участі у реалізації прав і задоволенні потреб різних верств населення.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету з залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавство.
 
 
 
 
Депутат міської ради                                                          Віта Сакуляк
 
Заступник начальника
 управління соціальної політики                                      Алла Кузьмич

ДОДАТКИ

1 32-74 Проект рішення.pdf Переглянути
2 32-74 Програма.pdf Переглянути