ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Інна Мацьоха

Доповідач:

Інна Мацьоха

Галузь:

Праця та соціальний захист населення

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

28.11.2023

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 68
Про внесення змін та доповнень до рішення №21/43 від 03.03.23р. «Про перейменування комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) м. Володимира-Волинського», затвердження   Положення, Переліку соціальних послуг в новій редакції та Структури і штатної чисельності»

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
 
                     №
 м. Володимир                 
 Про внесення змін та доповнень до
рішення №21/43 від 03.03.23р. «Про перейменування комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) м. Володимира-Волинського», затвердження   Положення, Переліку соціальних послуг в новій редакції та Структури і штатної чисельності»
 
З метою удосконалення організації роботи, належного надання  соціальних послуг, забезпечення ефективного і раціонального використання бюджетних коштів та упорядкування штатної чисельності працівників комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирської міської ради» та відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 № 753, Положення про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирської міської ради» (нова редакція), затвердженого рішенням Володимирської міської ради від 03.03.2023р. №21/43, керуючись ст. ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Внести зміни та доповнення в Додаток 3 Структура і штатна чисельність комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирської міської ради», затверджений рішенням Володимирської міської ради «Про перейменування комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Володимира-Волинського», затвердження Положення, Переліку соціальних послуг в новій редакції та Структури і штатної чисельності» №21/43 від 03.03.2023р., додається, а саме:
          1.1.Вивести з штатного розпису:
з апарату територіального центру
          -  посаду юрисконсульта 0,5  штатної одиниці;
 з відділення соціальної допомоги вдома          
          -  посаду соціальний робітник – 0,5  штатної одиниці.   
          1.2.Ввести до штатного розпису відділення стаціонарного догляду для постійного проживання:
- посаду робітника з благоустрою – 0,5  штатної одиниці;
- посаду підсобного робітника – 0,5  штатної одиниці.
          2. Директору комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирської міської ради» Мацьосі І.І. привести штатний розпис у відповідність до затвердженої структури і штатної чисельності працівників комунальної установи та подати на затвердження Управлінню соціальної політики виконавчого комітету Володимирської міської ради  (Голюк Н.О.) – головному розпоряднику коштів, в установленому порядку станом на 01.01.2024 року.
     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення та комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, захисту прав людини, законності, правопорядку та протидії корупції.
 
Міський голова                                                                            Ігор ПАЛЬОНКА
Інна Мацьоха 24783
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення сесії
Володимирської міської ради VIII скликання Про внесення змін та доповнень до
рішення №21/43 від 03.03.23р. «Про перейменування комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) м. Володимира-Волинського», затвердження   Положення, Переліку соціальних послуг в новій редакції та Структури і штатної чисельності» 

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення.
        
Необхідність прийняття даного рішення зумовлена приведенням діяльності комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирської міської ради у відповідність до Закону України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII «Про соціальні послуги» та інших нормативно-правових актів у сфері соціального захисту населення.
 


2.  Потреба і мета прийняття рішення.
      
Забезпечення виконання підсобних та допоміжних робіт, підтримання в належному санітарному стані будівель і території відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, виконання не кваліфікованих робіт,  пов’язаних з забезпеченням благоустрою відділення: косіння трави, збір та навантаження сміття, обрізання кущів та дерев (обслуговування молодого саду), зелених насаджень, впорядкування прибудинкової території та належне подальше її утримання, а також очищення від снігу та посипка доріжок в зимовий період. Обслуговування об’єктів благоустрою та проведення ремонтних, експлуатаційних, земельних,  малярних та інших робіт.   
         Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України  від 12.07.2016 року №753  «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», який набрав чинності 26.08.2016 року і має обов’язковий характер, у територіальному центрі проводилась робота по формуванню штату, зміні назв посад (професій) і приведення у відповідність до чинного законодавства.
         При цьому за межі чисельності існуючого штатного розпису працівників не виходили.
 


3. Прогнозовані наслідки прийняття рішення.
       
Прийняття даного рішення дозволить здійснення комплексного утримання в належному санітарному стані будівель, проведення зовнішнього прибирання території відділення стаціонарного догляду для постійного проживання та виконання інших пов’язаних з роботою завдань за потреби, забезпечить стабільну діяльність працівників відділення.  
         Дозволить виконання не кваліфікованих робіт,  пов’язаних з забезпеченням благоустрою території відділення: косіння трави, збір та навантаження сміття, обрізання кущів та дерев (обслуговування молодого саду), зелених насаджень, а також очищення від снігу та посипка доріжок в зимовий період. Обслуговування об’єктів благоустрою та проведення ремонтних, експлуатаційних, земельних,  малярних та інших робіт.   
 
 
Директор                                                                                        Інна МАЦЬОХА

ДОДАТКИ

1 31-68 Порівняння.pdf Переглянути
2 31-69 Порівняльна таблиця.pdf Переглянути
3 31-68 Проект рішення.pdf Переглянути