ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Катерина Підгурець

Доповідач:

Катерина Підгурець

Галузь:

Державне управління і кадрова політика

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

24.10.2023

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 92
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 03.06.2022 № 14/5 «Про  Програму розвитку міжнародного співробітництва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки»

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
 
РІШЕННЯ
 
_________ № _____
м. Володимир
 
Про внесення змін та доповнень
до рішення міської ради від 03.06.2022 № 14/5
«Про  Програму розвитку міжнародного
співробітництва Володимир-Волинської міської
територіальної громади
на 2022 – 2025 роки»
 
З метою створення сприятливих умов для встановлення та поглиблення міжнародного співробітництва, реалізації євроінтеграційної політики України на місцевому рівні, отримання та використання міжнародної технічної допомоги, формуванню позитивного іміджу громади на міжнародній арені, відповідно до Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про транскордонне співробітництво», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про мiсцеве  самоврядування в Українi»,  мiська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 03.06.2022 року №14/5 «Про Програму розвитку міжнародного співробітництва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» (надалі Програма):
 
  1. У Паспорті Програми у пункті 7 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:» суму «14125,0 тис.грн.»  замінити на цифру «14365,0 тис. грн.»; у пункті 7.1. «коштів бюджету міської територіальної громади» суму «5275,0 тис.грн.»  замінити на суму «5515,0 тис.грн».
 
  1. Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми розвитку міжнародного співробітництва Володимир-Волинської міської територіальної громади  на 2022–2025 роки» викласти в новій редакції:
№ з/п Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн Етапи виконання
Програми
Загальний обсяг фінансування, тис. грн
2022 2023 2024 2025
1. Обсяг фінансових ресурсів всього,
у тому числі:
6935,0 2230,0 2350,0 2850,0 14365,0
1.1. бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади 1585,0 1230,0 1350,0 1350,0 5515,0
1.2. інші джерела 5350,0 1000,0 1000,0 1500,0 8850,0
 
  1. У додатку 2 до Програми «Напрями діяльності, завдання та заходи щодо реалізації Програми розвитку міжнародного співробітництва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» у заході  5 «Забезпечення додаткового перекладу (усного, письмового) в рамках офіційних заходів, ділової комунікації, підготовки проєктних заявок, впровадження проєктів» в графі «Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн» змінити розмір фінансування на 2023 рік з 30,0 тис.грн на 5,0 тис. грн. збільшивши при цьому обсяг фінансування у 2023 році по заходу 2 «Організація прийомів іноземних делегацій з партнерських та дружніх міст і регіонів, представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій в т.ч. під час відзначення Дня міста, урочистих заходів і особливих подій» (далі захід 2) з 65,0 тис грн. на 90 тис.грн. Одночасно у заході 2 збільшити обсяг орієнтовного фінансування у 2024 році з 65,0 тис.грн. до 150,0 тис грн. та у 2025 році з 65,0 тис. грн. до 150,0 тис грн.
 
1.4.  Захід 7 у Додатку 2 до Програми «Напрями діяльності, завдання та заходи щодо реалізації Програми розвитку міжнародного співробітництва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» після слів « Розробка, подання на грантові конкурси від виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради проєктів
міжнародної технічної та державної допомоги, супровід проєктів» доповнити словами «та їх реалізація».
 
1.5 Доповнити Додаток 2 до Програми «Напрями діяльності, завдання та заходи щодо реалізації Програми розвитку міжнародного співробітництва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» заходом 8 «Створення стели з партнерами біля приміщення виконавчого комітету міської ради» з орієнтовним обсягом фінансування у 2024 році 35,0 тис. грн. та у 2025 році 35,0 тис. грн.
2.      Керуючому справами виконавчого комітету міської ради (Лошенюк І.П.) спільно з відділом бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради (Куран Н.М.) передбачати видатки на реалізацію додаткових заходів цієї Програми,  виходячи з реальної можливості бюджету.
 
3.      Управлінню бюджету  та фінансів  виконавчого   комітету  міської  ради   (Субицькій О.М.) забезпечити фінансування додаткових заходів Програми в межах бюджетних призначень на 2022-2025 роки.
 
4. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, комунікацій та міжнародного співробітництва.
 
 
 
Міський голова                                                                                  Ігор ПАЛЬОНКА
Катерина Підгурець 0800333262
Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 03.06.2022 №14/15 Про програму розвитку
міжнародного співробітництва Володимир-Волинської міської
територіальної громади на 2022–2025 роки»
 
В проекті рішення пропонуються наступні зміни:
  1. В межах існуючих планових призначень на 2023 рік зменшити захід 5 «Забезпечення додаткового перекладу (усного, письмового) в рамках офіційних заходів, ділової комунікації, підготовки проєктних заявок, впровадження проєктів» на 25 тис.грн., збільшивши на цю суму захід 2 «Організація прийомів іноземних делегацій з партнерських та дружніх міст і регіонів, представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій в т.ч. під час відзначення Дня міста, урочистих заходів і особливих подій».
  2. Збільшити планові призначення по заходу 2 «Організація прийомів іноземних делегацій з партнерських та дружніх міст і регіонів, представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій в т.ч. під час відзначення Дня міста, урочистих заходів і особливих подій» на 2024 та 2025 роки з 65 тис.грн. до 150 тис.грн. відповідно.
  3. Доповнити  Програму розвитку міжнародного співробітництва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022–2025 роки заходом 8 «Створення стели з партнерами біля приміщення виконавчого комітету міської ради» з орієнтовним обсягом фінансування у 2024 році 35 тис.грн. та у 2025 році 35 тис. грн.
  4. За рекомендаціями управління державної казначейської служби доповнити захід 7 «Розробка, подання на грантові конкурси від виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради проєктів міжнародної технічної та державної допомоги, супровід проєктів» словами «та їх реалізація».
 
 
Начальник відділу
міжнародної діяльності та туризму
виконавчого комітету міської ради                           Катерина ПІДГУРЕЦЬ

 

ДОДАТКИ

1 30-92 Проект рішення.pdf Переглянути
2 30-92 Таблиця.pdf Переглянути