ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Тарас Киба

Доповідач:

Тарас Киба

Галузь:

Будівництво та архітектура

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

30.06.2023

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 83
Про надання дозволу на розроблення детального плану території  частини вулиць  Луцька-Київська у місті Володимирі Володимирського району Волинської області

внесено зміни після комісії 05.07.2023


ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
 
________2023 №  _______
м. Володимир            
 
Про надання дозволу на розроблення
детального плану території  частини
вулиць  Луцька-Київська у місті Володимирі
Володимирського району Волинської області
 
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Володимир-Волинський хлібозавод» від 30.06.2023 року  № 3099/1.17/1-23, керуючись ст. ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 17 Закону України від 16.11.1992 №2780-ХІІ «Про основи містобудування», Законом України від 20.03.2018 №2354-ХІІІ «Про стратегічну екологічну оцінку», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», ст. ст.  12, 122, 173 Земельного кодексу України,  Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
           
ВИРІШИЛА:
 
 1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території  частини вулиць  Луцька-Київська у місті Володимирі Володимирського району Волинської області для зміни цільового призначення земельної ділянки з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», визначення граничних параметрів забудови та режимів використання (Додаток 3).
Фінансування робіт з розроблення містобудівної документації здійснювати за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Володимир-Волинський хлібозавод».
 
 
 
 1. У межі опрацювання детального плану території (Додаток 3) входить земельна ділянка, кадастровий номер:0710200000:01:005:5483.
 1. Зобов’язати  управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради:
  1. Підготовчі процедури розроблення цього детального плану території провести у відповідності до календарного плану (Додаток 1).
  2.  Оприлюднити прийняте рішення про розроблення містобудівної документації  шляхом розміщення прийнятого рішення через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Володимирської міської ради.
  3. Визначити перелік та значення індикаторів розвитку цієї містобудівної документації (Додаток 2).
  4.  Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів відповідно до ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
2.5. Забезпечити розгляд матеріалів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету міської ради.
 1.  Подати проект містобудівної документації на місцевому рівні на затвердження Володимирській міській раді.
 1.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу.
 
 
Міський голова                                                                    Ігор ПАЛЬОНКА
Тарас Киба 3-49-54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення міської ради
                                                                                        ______________№  ______
 
Календарний план підготовчих процедур для розробки
детального плану території  частини вулиць  Луцька-Київська у місті Володимирі Володимирського району Волинської області для зміни цільового призначення земельної ділянки з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», визначення граничних параметрів забудови та режимів використання
 

з/п
Назва підготовчої процедури розроблення детального плану Дата початку Строк проведення (робочі дні) Дата закінчення
1 2 3 4 5
1 Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку 24.07.2023 5 31.07.2023
2 Отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів 24.07.2023 15 14.08.2023
3 Формування переліку раніше розробленої містобудівної документації, формування переліку документів державного планування,складення переліку раніше розроблених схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань  затверджених до прийняття рішення про розроблення  детального плану території, дія яких розповсюджується на території розробки детального плану території,
складення переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності щодо території опрацювання.
24.07.2023 15 14.08.2023
4 Публікація на веб-сайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території 14.08.2023 5 21.08.2023
 
 
Начальник відділу містобудування та                                                                    архітектури управління        містобудування                                                        архітектури та комунальних ресурсів                                                          виконавчого комітету міської ради                                         Тарас КИБА
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення міської ради
                                                                                        ______________№  ______
    
Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку
детального плану території  частини вулиць Луцька-Київська у місті Володимирі Володимирського району Волинської області для зміни цільового призначення земельної ділянки з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», визначення граничних параметрів забудови та режимів використання

з/п
Показники Одиниці виміру Стартовий рік (2023 р.) Бажане значення
 1. Житловий сектор
1.1 Територія га -  -
1.2 Кількість квартир квартир - -
1.3 Населення осіб -  
 1. Громадський простір
2.1 Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення га -  
 1. Мобільність та транспорт
3.1 Кількість паркомісць м/м -  
 1. Інженерна інфраструктура
4.1 Водопостачання м3/добу  1  
4.2 Водовідведення м3/добу 1  
4.3 Газопостачання млн. м3/рік -  
4.4 Електропостачання кВт 2000 кВт   
4.5 Теплопостачання МВт  
  Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях % -  
 1. Соціальна інфраструктура
5.1 Заклади дошкільної освіти місць -  
5.2 ЗОШ І ступеня учнів -  
5.3 Магазин прод. та пром. товарів м2 1  1
 
Начальник відділу містобудування та                                                                    архітектури управління        містобудування                                                        архітектури та комунальних ресурсів                                                          виконавчого комітету міської ради                                         Тарас КИБА
 
ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
________2023 №  _______
м. Володимир            
 
Про надання дозволу на розроблення
детального плану території  частини
вулиць  Луцька-Київська у місті Володимирі
Володимирського району Волинської області
 
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Володимир-Волинський хлібозавод» від 30.06.2023 року  № 3099/1.17/1-23, керуючись ст. ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 17 Закону України від 16.11.1992 №2780-ХІІ «Про основи містобудування», Законом України від 20.03.2018 №2354-ХІІІ «Про стратегічну екологічну оцінку», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», ст. ст.  12, 122, 173 Земельного кодексу України,  Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
           
ВИРІШИЛА:
 
 1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території  частини вулиць  Луцька-Київська у місті Володимирі Володимирського району Волинської області для зміни цільового призначення земельної ділянки з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», визначення граничних параметрів забудови та режимів використання (Додаток 3).
Фінансування робіт з розроблення містобудівної документації здійснювати за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Володимир-Волинський хлібозавод».
 
 
 1. Зобов’язати  управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради:
  1. Підготовчі процедури розроблення цього детального плану території провести у відповідності до календарного плану (Додаток 1).
  2.  Оприлюднити прийняте рішення про розроблення містобудівної документації  шляхом розміщення прийнятого рішення через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Володимирської міської ради.
  3. Визначити перелік та значення індикаторів розвитку цієї містобудівної документації (Додаток 2).
  4.  Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів відповідно до ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
2.5. Забезпечити розгляд матеріалів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету міської ради.
 1.  Подати проект містобудівної документації на місцевому рівні на затвердження Володимирській міській раді.
 1.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу.
 
 
Міський голова                                                                    Ігор ПАЛЬОНКА
Тарас Киба 3-49-54
 
 
  
Додаток 1
до рішення міської ради
                                                                                        ______________№  ______
 
Календарний план підготовчих процедур для розробки
детального плану території  частини вулиць  Луцька-Київська у місті Володимирі Володимирського району Волинської області для зміни цільового призначення земельної ділянки з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», визначення граничних параметрів забудови та режимів використання
 

з/п
Назва підготовчої процедури розроблення детального плану Дата початку Строк проведення (робочі дні) Дата закінчення
1 2 3 4 5
1 Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку 24.07.2023 5 31.07.2023
2 Отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів 24.07.2023 15 14.08.2023
3 Формування переліку раніше розробленої містобудівної документації, формування переліку документів державного планування,складення переліку раніше розроблених схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань  затверджених до прийняття рішення про розроблення  детального плану території, дія яких розповсюджується на території розробки детального плану території,
складення переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності щодо території опрацювання.
24.07.2023 15 14.08.2023
4 Публікація на веб-сайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території 14.08.2023 5 21.08.2023
 
 
Начальник відділу містобудування та                                                                    архітектури управління        містобудування                                                        архітектури та комунальних ресурсів                                                          виконавчого комітету міської ради                                         Тарас КИБА
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення міської ради
                                                                                        ______________№  ______
    
Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку
детального плану території  частини вулиць Луцька-Київська у місті Володимирі Володимирського району Волинської області для зміни цільового призначення земельної ділянки з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», визначення граничних параметрів забудови та режимів використання

з/п
Показники Одиниці виміру Стартовий рік (2023 р.) Бажане значення
 1. Житловий сектор
1.1 Територія га -  -
1.2 Кількість квартир квартир - -
1.3 Населення осіб -
 1. Громадський простір
2.1 Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення га -
 1. Мобільність та транспорт
3.1 Кількість паркомісць м/м -
 1. Інженерна інфраструктура
4.1 Водопостачання м3/добу  1
4.2 Водовідведення м3/добу 1
4.3 Газопостачання млн. м3/рік -
4.4 Електропостачання кВт 2000 кВт 
4.5 Теплопостачання МВт
Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях % -
 1. Соціальна інфраструктура
5.1 Заклади дошкільної освіти місць -
5.2 ЗОШ І ступеня учнів -
5.3 Магазин прод. та пром. товарів м2 1  1
 
Начальник відділу містобудування та                                                                   
архітектури управління        містобудування                                                       
 архітектури та комунальних ресурсів                                                         
виконавчого комітету міської ради                                         Тарас КИБА
 
 

ДОДАТКИ

1 26-83 рішення частина вул. Луцька - ТзОВ Володимир-Волинський хлібозавод.pdf Переглянути
2 26-83 11 луцька _ Макет.pdf Переглянути
3 27-83 рішення частина вул. Луцька - ТзОВ Володимир-Волинський хлібозавод після комісії.pdf Переглянути