ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Олена Ткачук

Доповідач:

Олена Ткачук

Галузь:

Державне управління і кадрова політика

Статус:

Прийнятий за основу

Дата:

21.09.2022

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 64
Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2019 № 31/18 «Про програму розвитку та відновлення матеріально-технічної бази КП "Володимир-Волинський ЦПМД" на 2019-2020 роки», зі змінами та доповненнями

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

                    №
м. Володимир
 
Про внесення змін до рішення міської ради
від 26.02.2019 № 31/18 «Про програму розвитку
та відновлення матеріально-технічної бази
КП "Володимир-Волинський ЦПМД"
на 2019-2020 роки», зі змінами та доповненнями
 
         З метою забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», згідно листа КП «Володимир-Волинський ЦПМД» від 22.08.2022 № 473/01-13/06.22, враховуючи рішення Володимир-Волинської міської ради від  10.07.2018 № 27/2 «Про створення комунального підприємства "Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги"», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги», Закону України від 06.04.2012 № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 «Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013 «Про схвалення концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я»,  керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
  
 ВИРІШИЛА:
 
         1. У пункті 1 рішення від 26.02.2019 № 31/18 «Про програму розвитку та відновлення матеріально-технічної бази КП "Володимир-Волинський ЦПМД" на 2019-2020 роки», зі змінами та доповненнями (далі – Рішення), суму          «28855,835 тис. грн» замінити на суму «29212,135 тис. грн»
         2. Внести зміни до Програми розвитку надання первинної медичної допомоги та відновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» на 2019-2022 роки (далі – Програма), затвердженої Рішенням, а саме:
 
         2.1. Пункт 9 та підпункт 9.1. розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в наступній редакції:
тис. грн
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього тис. грн,
у тому числі:
ВСЬОГО 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік
29212,135 1278,695 9473,994 3351,931 15107,515
9.1 коштів місцевого бюджету 29212,135 1278,695 9473,994 3351,931 15107,515
 
         2.2. В таблиці розділу 7 «Напрями діяльності та заходи Програми на 2019-2022 роки» в  рядку 1 «Забезпечення можливості медикаментозного лікування пільгових категорій населення» у колонці 10  число «542,5» замінити на число «898,8».
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення і з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
Міський голова                                                                            Ігор ПАЛЬОНКА
Олена Ткачук (098)6478690
 
Порівняльна таблиця до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2019 № 31/18 «Про програму розвитку та відновлення матеріально-технічної бази  КП "Володимир-Волинський ЦПМД" на 2019-2020 роки», зі змінами та доповненнями»
»
  Назва напряму Перелік заходів Програми Строк виконання заходів Виконавці Джерела фінансування Обсяг фінансування
(вартість, тис.грн)
Очікувані результати
діяльності 2019р. 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Було:
 
1
 
Забезпечення можливості медика-
ментозного лікування пільгових категорій населення
Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій за рецептами лікарів населення згідно Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» за  рецептами лікарів на знеболюючі та наркотичні препарати для онкохворих.  
2019-2022
 
КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги"
 
місцевий бюджет
 
98,2
 
449,4
 
493,2
 
542,5
 
Підвищення рівня доступності пільгових категорій населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної паліативної медичної допомоги.
Стало:
 
1
 
Забезпечення можливості медика-
ментозного лікування пільгових категорій населення
Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій за рецептами лікарів населення згідно Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» за  рецептами лікарів на знеболюючі та наркотичні препарати для онкохворих.  
2019-2022
 
КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги"
 
місцевий бюджет
 
98,2
 
449,4
 
493,2
 
898,8
 
Підвищення рівня доступності пільгових категорій населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної паліативної медичної допомоги.
 
 
Пояснювальна записка
до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2019 № 31/18 «Про програму розвитку та відновлення матеріально-технічної бази  КП "Володимир-Волинський ЦПМД" на 2019-2020 роки», зі змінами та доповненнями»
Рішення розроблено на підставі Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Внесення змін до Програми розвитку надання первинної медичної допомоги та відновлення матеріально-технічної бази Комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» на 2019-2022 роки (зі змінами та доповненнями) зумовлено гострою необхідністю у забезпеченні пацієнта (жителя Володимирської міської територіальної громади) лікарським засобом Сомаверт (пегвісомант) для безперервного лікування (згідно приписів лікаря відповідно до протоколу лікування акромегалії) та своєчасного надання повноцінної медичної допомоги.
 
Перелік змін викладено у порівняльній таблиці.
 
 
Голова комісії з ліквідації  відділу
охорони здоров’я та медичного
забезпечення виконавчого комітету
міської ради                                                                                    Олена ТКАЧУК

 

ДОДАТКИ

1 17-64 Таблиця.pdf Переглянути
2 17-64 Проект рішення.pdf Переглянути