ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Наталія Антоненко

Доповідач:

Антоненко Наталія Йосипівна

Галузь:

Земельні ресурси

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

10.11.2021

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 161
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020р.   № 2/7 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки»

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 _________2021р.  № ____
м.Володимир-Волинський
 
Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 24.12.2020р.   № 2/7
«Про затвердження Програми розвитку
земельних відносин у Володимир-Волинській
міській територіальній громаді на 2021-2024 роки»
 
               Для подальшого врегулювання земельних відносин у  Володимир-Волинській міській територіальній громаді, з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду Володимир-Волинської міської територіальної громади та коштів, що спрямовуються на виконання робіт з розвитку земельних відносин та охорони земель, відповідно до  Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України,   Закону України  “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, «Про охорону земель»,    з метою забезпечення контролю за раціональним використанням та охороною земель, відповідно до пункту п. 34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до рішення Володимир-Волинської міської ради  від 24.12.2020р. №2/7 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки» (надалі - Програма), а саме:
    1. В пункті 3.2 «Проведення інвентаризації земель» частини 3 Програми, абзац 8, число «758,206» замінити на «1388,206»;
    2. В пункті 3.4 «Проведення нормативної грошової оцінки земель» частини 3 Програми, абзац 8, число «1093,206» замінити на «2803,206»;
    3. Додаток 1 «Паспорт Програми» до Програми розвитку земельних відносин у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021-2024 викласти в новій редакції (додається);
    4. Додаток 2 «Обсяги витрат на проведення основних заходів, які передбачено Програмою» до Програми розвитку земельних відносин у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021-2024 викласти в новій редакції (додається).
     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради  з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу; соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
Міський  голова                                                                   Ігор ПАЛЬОНКА
      Наталія Антоненко 34953
      Антоніна Цвид     34953  
Додаток 1
до Програми розвитку земельних відносин
у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021 – 2024 роки
 
1. Паспорт Програми
 
1. Ініціатор розроблення Програми Відділ майнових і земельних ресурсів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
2. Підстава для розроблення Програми Закони України „Про землеустрій”, „Про оцінку земель”, „Про Державний земельний кадастр”, Земельний кодекс України, Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, , Порядок проведення інвентаризації земель, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513
3. Розробник Програми Відділ майнових і земельних ресурсів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
4. Співрозробники Програми -
5. Відповідальний виконавець Програми Управління містобудування,архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
6. Учасники Програми Управління містобудування,архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради,управління у Володимир-Волинському районі головного управліняя Держгеокадастру у Волинській області 
7. Термін реалізації Програми 2021 – 2024 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Місцевий бюджет, кошти підприємств, установ, організацій та громадян
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2021 – 2024 роках, усього, тис. грн:
у тому числі:
2803,206
9.1 кошти місцевого бюджету 2803,206
 
 
Додаток 2
до Програми розвитку земельних відносин
у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021 – 2024 роки
 
Обсяги витрат на проведення основних заходів,
які передбачено Програмою
 
№ з/п Основні заходи Розподіл коштів по роках,
 тис. грн
Усього витрат на виконання Програми, тис.грн.
2021 2022 2023 2024
1 2
 
3 4 5 6 7
1 Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміна) меж міста Володимир-Волинський,
встановлення меж території територіальної громади
150,0  
-
 
 
 
250,0
- -  
 
 
 
 
150,0
 
 
250,0
 
 
2 Роботи із землеустрою, інвентаризація земель міста (роботи по проведенню топографо-геодезичної зйомки, детальний план території, робробка, погодження та затвердження проектів землеустрою), технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів територіальної громади  
 
 
 
 
 
 
 
308,206
 
 
 
 
 
 
 
 
360,0
 
 
 
 
360,0
 
 
 
 
360,0
 
 
 
 
 
1388,206
 
3 Підготовка лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренда, суперфіцій) на земельних торгах * 30,0 200,0 300,0 350,0 880,0
4 Проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів територіальної громади  65,00 35,0 35,0 - 135,00
5 Усього 553,206 845,0 695,0 710,0 2803,206
 
*  - кошти повертаються переможцем земельних торгів (відповідно до п.5        
      ст.135 Земельного кодексу України)

 Пояснювальна записка
до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради
«Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 24.12.2020р.   № 2/7
«Про затвердження Програми розвитку
земельних відносин у Володимир-Волинській   
міській територіальній громаді на 2021-2024 роки»
 
Проект рішення спрямований на подальше врегулювання земельних відносин у  Володимир-Волинській міській територіальній громаді, з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду Володимир-Волинської міської територіальної громади та коштів, що спрямовуються на виконання робіт з розвитку земельних відносин та охорони земель.
 Відповідно до коштів, які було передбачено Програмою, та затверджених сум в кошторисі по КПКВК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» передбачалося на 2021 рік – 553206,0 грн. Внесено зміни до кошторису – відмінусовано суму 187567,0 грн. за проведення  нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту м.Володимир-Волинський. Оскільки договір був заключений з міською радою, оплату проводитиме виконавчий комітет міської ради.  
Із суми, що залишилася, укладені договори на виконання робіт, оплата по яких буде проводитися по їх закінченню за актами виконаних робіт, на суму 165727,50 грн. (п.2 – роботи із землеустрою, інвентаризація земель), а саме:
 
Проведення топографо -геодезичної зйомки та розроблення проекту землеустрою,щодо відведення земельної ділянки с. Дігтів та с. Заріччя 25326,5
Проведення  кадастрової зйомки та розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для  обслуговування скверу "Героїв Майдану" 20000
Проведення  кадастрової зйомки та розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання ботанічної пам"ятки природи "Дуб-велетень" 15000
Проведення  кадастрової зйомки та розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для  обслуговуванн парку "Слов"янський" 65000
Проведення нормативної грошової оцінки  земель с.Дігтів 35401
 Кошти в сумі 85000 грн. перенесено на виконання робіт з Організації дорожнього руху, 15000 грн. – на розроблення Детального плану території по вул. Поліської Січі.
Залишок коштів в сумі 104 911,50 грн. планується використати для виконання робіт по  інвентаризації земельної ділянки комунальної власності по вул..Ганни Жежко.
 
У зв’язку з прийняттям Закону України №1423-IX від 28.04.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», визначено новий вид документації із землеустрою – проект землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад. На розроблення даного проекту на 2022 рік заплановано кошти в сумі 250000 грн. (п.1 Додатку 2 до Програми).
Пунктом 2 Додатку 2 до Програми заплановано кошти на виконання робіт з інвентаризації земельних ділянок комунальної власності в сумі 360000 грн.  – парки «Риловиця», «Брусилівський», «Гагаріна», сквери, інше).
Відповідно до змін, внесених до ст.135-136 Земельного кодексу України (фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів, а у разі продажу земельних ділянок комунальної власності організатором виступає орган місцевого самоврядування), внесено  зміни до п.3 Додатку 2 до Програми. Одночасно зауважимо, що витрати (видатки), здійснені на підготовку лота для продажу на земельних торгах, відшкодовуються переможцем земельних торгів у порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021р. №1013.
Пунктом 4 Додатку 2 до Програми передбачено кошти в сумі 35000 на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Новосілки. 
Загальна сума обсягів витрат на проведення основних заходів, передбачених Програмою, на 2021-2024 роки, відповідно до внесених змін до Програми, становить 2803,206 тис грн.
Порівняльна таблиця додається.
      
 
 
Начальник відділу земельних
та природних ресурсів                                                    Наталія Антоненко

 

ДОДАТКИ

1 161 Проект рішення.pdf Переглянути
2 161 Порівняльна таблиця змін до Програми.pdf Переглянути