ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Віктор Фіщук

Доповідач:

Віктор Фіщук

Галузь:

Енергетика

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

19.05.2021

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 48
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства "Володимир-Волинськтеплоенерго" Володимир-Волинської міської ради на 2021 - 2022 роки

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
 
РІШЕННЯ
 
_____________ № _____
м. Володимир-Волинський
Про погодження інвестиційної програми
комунального підприємства
"Володимир-Волинськтеплоенерго"
Володимир-Волинської міської ради
на 2021 - 2022 роки
 
 
 
З метою підвищення надійності та енергоефективності системи теплопостачання, зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів,   впровадження сучасних енергоощадливих технологій виробництва та транспортування теплової енергії, відповідно до Закону України  "Про теплопостачання" та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій  України від 19.08.2020р. № 191, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України  "Про місцеве самоврядування  в Україні", міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємтсва "Володимир-Волинськтеплоенерго" Володимир – Волинської міської ради на 2021 - 2022 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності та житлово-комунального господарства; постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
 
Міський голова                                                                                     Ігор ПАЛЬОНКА
Віктор Фіщук
Пояснювальна записка
до проєкту рішення Володимир-Волинської міської ради
"Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства "Володимир-Волинськтеплоенерго"Володимир-Волинмької міської ради
на 2021-2022 роки"
 
Інвестиційна програма КП "Володимир-Волинськтеплоенерго" на 2021-2022 роки розроблена на виконання  Закону України "Про теплопостачання" та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб"єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій  України від 19.08.2020р. № 191.
Заходами інвестиційної програми передбачено:
1. Реконструкція теплової мережі котельні по вул.Ковельська, 103-К від теплової камери ТК-2 до житлового будинку по вул.О.Хохол, 15
2. Реконструкція теплової мережі котельні по вул.Ковельська, 103-К від теплової камери ТК-1 до житлових будинків по вул.О.Хохол, 17, 19
3. Реконструкція теплової мережі котельні по вул.Ковельська, 106-К від житлового будинку по вул.Ковельська, 102 до житлового будинку по вул.Ковельська, 100
4. Реконструкція теплової мережі котельні по вул.Луцька, 168-К від теплової камери ТК-22 до стадіону ЗОШ № 5 
 5. Модернізація (технічне переоснащення) насосного обладнання з встановленням частотних перетворювачів котелень по вул.Луцька, 103-К, Ковельська, 106-К, Ковельська, 188-К, Старицького, 12-К, Ак.Глушкова, 36-К, Луцька, 168-К.
Цілі інвестиційної програми:
-підвищення енергоефективності, надійності та безаварійності теплових мереж;
-мінімізація збитків внаслідок зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні до споживачів;
-зменшення споживання електричної енергії та витрат на експлуатацію та обслуговування наносних систем;
 -впровадження сучасних енергоощадливих технологій  виробництва і   транспортування теплової енергії
Строк реалізації інвестиційної програми – 12 місяців (з 01.10.2021 р. по 30.09.2022 р.).
Загальний обсяг інвестицій за інвестиційною програмою  -  2075,5 тис.грн.
Джерела фінансування інвестиційної програми:
 -  амортизаційні відрахування – 1072,86 тис. грн.;
 - виробничі інвестиції з планованого прибутку   – 1002,65 тис.грн.
Обґрунтування необхідності здійснення заходів інвестиційної програми
Ділянки теплових мереж, передбачені заходами інвестиційної програми,  експлуатуються 30-40 років. Подальша експлуатація даних ділянок мереж може призвести до виникнення аварійних ситуацій внаслідок зношеності. Трубопроводи прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією з використанням мінеральної вати. Внаслідок проникнення талих та грунтових вод, каналізаційних стоків зовнішніх каналізаційних мереж, які знаходяться поряд з тепломагістралями, зазначені ділянки мереж підтоплюються, у деяких місцях канали теплових мереж замулені, ізоляція на трубопроводах практично відсутня. Експлуатація теплотрас за таких умов призводить до інтенсивної корозії металу, порушення герметичності теплопроводів. Результатами шурфовок встановлено, що зовнішня поверхня трубопроводів покрита суцільною корозійною плівкою з додатковими корозійними виразками глибиною     2-3 мм від номінальної товщини 5-6 мм, що є аварійно небезпечним. Корозійний знос даних ділянок трубопроводів становить 50-60%.
Такий технічний стан теплових мереж призводить до значних втрат теплової енергії, їх низької надійності, додаткових фінансових та трудових витрат на усунення наслідків аварій. Отож дані ділянки теплотрас не можуть забезпечувати гарантоване безперебійне теплопостачання споживачам та потребують заміни.
Заходами інвестиційної програми передбачається заміна трубопроводів даних ділянок тепломереж. Найбільшу ефективність та експлуатаційну безпеку теплових мереж забезпечує застосування попередньоізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів, сучасних теплоізоляційних матеріалів.
В умовах постійного зростання  вартості електричної енергії питання енергозбереження загалом та, зокрема,  в насосних установках  котелень як найбільш енергоємких стає більш актуальним. Підвищити енергоефективність насосів  можна шляхом регулювання режиму їх роботи, адже системи теплопостачання характеризуються нерівномірністю процесу виробництва теплової енергії в залежності від її споживання приєднаними споживачами.
Традиційним способом регулювання подачі насосами є дроселювання, проте таке регулювання призводить до підвищення тиску в мережі, перевитрат електроенергії, збільшення витоків та невиробничих витрат води, підвищеного зношування устаткування.
Більш ефективним способом регулювання режиму роботи насосних установок є зміна частоти обертання за допомогою регульованого електроприводу із використанням перетворювачів частоти. Система керування підтримує постійний тиск за рахунок регулювання частоти обертання електродвигуна насоса, що дає змогу заощаджувати електроенергію.
Виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою, дозволить досягнути наступних результатів:
1. Зниження  витрат паливно-енергетичних ресурсів.
Виконання заходів інвестиційної програми дозволить зменшити втрати теплової енергії в теплових мережах,  витрати електроенергії насосним обладнанням  та заощаджувати  щорічно 23068,49 кг умовного палива або 14490,72 м3 природного газу та 49088,37 кВт електроенергії
2. Фінансово-економічний  ефект виконання інвестиційної програми.
Економічний ефект (з урахуванням прогнозованої вартості паливно-енергетичних ресурсів на опалювальний період 2021-2022р.)  - 345,6 тис.грн./рік
Строк окупності за інвестиційною програмою: 5,9 років.
Витрати, пов’язані з виконанням передбачених інвестиційною програмою заходів, окуповуються за рахунок економії витрат паливно-енергетичних  ресурсів впродовж зазначеного вище періоду. Враховуючи  зростаючу вартість паливно-енергетичних ресурсів, можливо прогнозувати скорочення строку окупності.
3. Підвищення якості послуг у сфері теплопостачання -  задоволення потреб споживачів у якісному безперебійному отриманні послуг підприємства, підвищення надійності та безаварійності системи теплопостачання шляхом поступового виведення з експлуатації ветхих теплових мереж.
4. Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища,
зменшення викидів забруднюючих в результаті реалізації інвестиційної програми.
 
Директор КП "Володимир-Волинськтеплоенерго"                        Сергій КОБА
 

ДОДАТКИ

1 інвестпрограма-compressed.pdf Переглянути