ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
 

РІШЕННЯ

 
 
___.____.2023 року № ______
м. Володимир       
         
Про внесення змін до рішення                      
міської ради від 20.12.2022 року № 20/7                        
«Про бюджет Володимир-Волинської
міської територіальної громади
на 2023 рік» зі змінами                                            
(код бюджету 0355600000)                                       
 
 
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України,   міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2022 року №20/7 «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, а саме:
    1. У пункті 1:
- в абзаці першому цифри «837 420 846», та «830 792 861 » замінити відповідно цифрами «853 084 303,00», та «846 456 318,00 »;
- в абзаці другому цифри «1 451 783 280,84», «917 969 922,87» та «533 813 357,97» замінити відповідно цифрами «1 467 446 737,84», «921 001 306,87» та «546 445 430,97»;
- в абзаці четвертому  цифру «87 597 573,87» замінити на цифру «74 965 500,87»;
- в абзаці п’ятому цифру «527 329 860,97» замінити на цифру «539 961 933,97».
- в абзаці сьомому цифру «2,67» замінити на цифру «2,66».
1.2. Пункт 3 доповнити текстом «Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади (крім субвенцій, що надаються за рахунок коштів цільових трансфертів з державного та обласного бюджету), визначені у розписі бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади як видатки споживання, можуть спрямовуватись з бюджетів – отримувачів субвенцій на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5».
 
2. Внести зміни до додатків №1, №2, №3, №5, та №6, відповідно до додатків №1, №2, №3, №4, та №5 до цього рішення.
 
3. Управлінню бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради (Субицька О.М.) внести відповідні зміни до розпису бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів місцевого бюджету.
 
4. Головним розпорядникам коштів бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади здійснити уточнення бюджетних призначень підвідомчих установ на 2023 рік.
 
        5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
 
Міський голова                                                                   Ігор ПАЛЬОНКА
Оксана Субицька 38550
Пояснювальна записка
до проєкту рішення Володимирської міської ради  „Про внесення змін до  рішення міської ради від 20.12.2022 року №20/7 „Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік” зі змінами
 
 
 
Проект рішення розроблений на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням вимог пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Внесення змін на 2023 рік проводиться з метою:
- приведення показників бюджету міської громади у відповідність до розписів інших місцевих бюджетів;
- надання субвенції бюджету Калинівської селищної територіальної громади Херсонської області для відновлення інфраструктури та надання допомоги постраждалому населенню села Благодатівка (лист начальника Калинівської селищної військової адміністрації №03/248 від 28.06.2023р), за рахунок використання додаткових надходжень від перевиконання дохідної частини загального фонду станом на 01.07.2023 року.
Розшифровка змін до бюджету міської територіальної громади на 2023 рік надана у додатку до пояснювальної записки.
                                                                                                    
 
Начальник                                                                                      Оксана СУБИЦЬКА