ПРОЄКТ РІШЕННЯ № -

Внесено зміни після комісії 22.09.2022р

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
 

                      №
м. Володимир
 
Про внесення змін та доповнень
до Програми підтримки та розвитку
надання вторинної медичної  допомоги
населенню Володимир-Волинської міської
територіальної громади на 2019-2022 роки,
затвердженої рішенням міської ради
від 20.09.2019 № 34/7 (зі змінами та доповненнями)  
 
         Для забезпечення військовослужбовців та пільгових категорій населення безоплатною ургентною стоматологічною допомогою, згідно листа КП «Володимир-Волинська стоматполіклініка» від 20.09.2022 № 01-1.2/95, враховуючи рішення Володимир-Волинської міської ради від 09.11.2018 № 29/10 «Про створення комунального підприємства ʺВолодимир-Волинське територіальне медичне об’єднанняʺ» та рішення від 26.02.2019 № 31/19 «Про створення   комунального підприємства ʺВолодимир-Волинська стоматологічна поліклінікаʺ», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» № 2002-VIII від 06.04.2012, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
                                                      

ВИРІШИЛА:

 
         1. Внести наступні зміни до Програми підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги населенню Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2019 № 34/7 «Про програму підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги на 2019-2022 роки» (зі змінами та доповненнями):
1.1. Пункт 9 та підпункти 9.1. і 9.2. розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в наступній редакції:

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього тис.грн, у тому числі:
Всього: (тис.грн) 2019 рік
(тис.грн)
2020 рік
(тис.грн)
2021 рік
(тис.грн)
2022 рік
(тис.грн)
213449,685 8766,95 32205,94 43388,391 129088,404
  1. 1
коштів міського бюджету 200270,189 8160,022 25933,372 37088,391 129088,404
коштів інших джерел 13179,496 606,928 6272,568 6300,0

 
1.2. В таблицю розділу 7 «Обсяги фінансування Програми» внести такі зміни:
- пункт 11 в  колонці «Найменування» слова «Додаткове фінансування оплати праці» доповнити словами «з нарахуваннями», в колонці «Виконавець» слова «КП ʺВолодимир-Волинське ТМОʺ» доповнити словами «та КП ʺВолодимир-Волинська стоматполіклінікаʺ», в колонці «Орієнтовні обсяги фінансування 2022 р. (тис. грн)» прописати число «61,305».
 
         2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення і з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
Міський голова                                                                      Ігор ПАЛЬОНКА
Олена Ткачук 38988
 


Внесено зміни після комісії 22.09.2022р

Порівняльна таблиця
до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги населенню Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням сесії міської ради від 20.09.2019 № 34/7 (зі змінами та доповненнями)

 
Розділ 1 «Паспорт Програми»
                                                           Було:                                                                                                                         Стало:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього тис.грн, у тому числі:
Всього: (тис.грн) 2019 рік
(тис.грн)
2020 рік
(тис.грн)
2021 рік
(тис.грн)
2022 рік
(тис.грн)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього тис.грн, у тому числі:
Всього: (тис.грн) 2019 рік
(тис.грн
2020 рік
(тис.грн)
2021 рік
(тис.грн)
2022 рік
(тис.грн)
213388,38 8766,95 32205,94 43388,391 129027,099 213449,685 8766,95 32205,94 43388,391 129088,404
9.1 коштів міського бюджету 200208,884 8160,022 25933,372 37088,391 129027,099 9.1 коштів  місцевого бюджету 200270,189 8160,022 25933,372 37088,391 129088,404
9.2 коштів інших джерел 13179,496 606,928 6272,568 6300,0 9.2 коштів інших джерел 13179,496 606,928 6272,568 6300,0
 
Таблиця розділу 7 «Обсяги фінансування Програми»:
 
№ з/п Найменування Виконавець Термін виконання Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування
2019р.
(тис. грн)
Орієнтовні обсяги фінансування
2020 р.
 (тис. грн)
Орієнтовні обсяги фінансування
2021 р.
 (тис. грн)
Орієнтовні обсяги фінансування
2022 р.
 (тис. грн)
Очікувані результати
Було:
11. Додаткове фінансування оплати праці КП «Володимир-
Волинське територіальне медичне об'єднання»
2019-2022 місце-вий бюджет  
2779,228
 
- - - Виконання законодавства України по оплаті праці
 
Стало:
11. Додаткове фінансування оплати праці з нарахуваннями КП «Володимир-
Волинське територіальне медичне об'єднання» та КП «Володимир-Волинська стоматполіклініка»
2019-2022 місце-вий бюджет  
2779,228
- - 61,305 Виконання законодавства України по оплаті праці
 ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

                      №
м. Володимир
 
Про внесення змін та доповнень
до Програми підтримки та розвитку
надання вторинної медичної  допомоги
населенню Володимир-Волинської міської
територіальної громади на 2019-2022 роки,
затвердженої рішенням міської ради
від 20.09.2019 № 34/7 (зі змінами та доповненнями)  
 
         Для забезпечення військовослужбовців та пільгових категорій населення безоплатною ургентною стоматологічною допомогою, згідно листа КП «Володимир-Волинська стоматполіклініка» від 20.09.2022 № 01-1.2/95, враховуючи рішення Володимир-Волинської міської ради від 09.11.2018 № 29/10 «Про створення комунального підприємства ʺВолодимир-Волинське територіальне медичне об’єднанняʺ» та рішення від 26.02.2019 № 31/19 «Про створення   комунального підприємства ʺВолодимир-Волинська стоматологічна поліклінікаʺ», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» № 2002-VIII від 06.04.2012, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
                                                      
ВИРІШИЛА:
 
         1. Внести наступні зміни до Програми підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги населенню Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2019 № 34/7 «Про програму підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги на 2019-2022 роки» (зі змінами та доповненнями):
1.1. Пункт 9 та підпункти 9.1. і 9.2. розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в наступній редакції:
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього тис.грн, у тому числі:
Всього: (тис.грн) 2019 рік
(тис.грн)
2020 рік
(тис.грн)
2021 рік
(тис.грн)
2022 рік
(тис.грн)
213449,685 8766,95 32205,94 43388,391 129088,404
  1. 1
коштів міського бюджету 200270,189 8160,022 25933,372 37088,391 129088,404
коштів інших джерел 13179,496 606,928 6272,568 6300,0
 
1.2. В таблицю розділу 7 «Обсяги фінансування Програми» внести такі зміни:
- пункт 11 «Додаткове фінансування оплати праці» в  колонці «Виконавець» слова «КП ʺВолодимир-Волинське ТМОʺ» доповнити словами «та КП ʺВолодимир-Волинська стоматполіклінікаʺ», в колонці «Орієнтовні обсяги фінансування 2022 р. (тис. грн)» прописати число «61,305».
 
         2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення і з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
Міський голова                                                                      Ігор ПАЛЬОНКА
Олена Ткачук 38988
Пояснювальна записка
до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги населенню Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 20.09.2019 № 34/7 (зі змінами та доповненнями)»
         Рішення розроблено на підставі Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
         З метою поліпшення надання медичної допомоги населенню Володимирського району та для забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою військовослужбовців та пільгових категорій населення необхідно внести зміни до даної Програми. Зокрема, існує потреба у додатковому фінансуванні оплати праці лікаря та сестри медичної, які надаватимуть безкоштовні послуги.
Відповідні зміни викладено в порівняльній таблиці (додається).
 
 
 
Голова комісії з ліквідації відділу
охорони здоров’я та медичного
забезпечення виконавчого комітету
міської ради                                                                                   Олена ТКАЧУК
 
Порівняльна таблиця
до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги населенню Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням сесії міської ради від 20.09.2019 № 34/7 (зі змінами та доповненнями)
 
Розділ 1 «Паспорт Програми»
                                                           Було:                                                                                                                         Стало:
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього тис.грн, у тому числі:
Всього: (тис.грн) 2019 рік
(тис.грн)
2020 рік
(тис.грн)
2021 рік
(тис.грн)
2022 рік
(тис.грн)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього тис.грн, у тому числі:
Всього: (тис.грн) 2019 рік
(тис.грн
2020 рік
(тис.грн)
2021 рік
(тис.грн)
2022 рік
(тис.грн)
213388,38 8766,95 32205,94 43388,391 129027,099 213449,685 8766,95 32205,94 43388,391 129088,404
9.1 коштів міського бюджету 200208,884 8160,022 25933,372 37088,391 129027,099 9.1 коштів  місцевого бюджету 200270,189 8160,022 25933,372 37088,391 129088,404
9.2 коштів інших джерел 13179,496 606,928 6272,568 6300,0 9.2 коштів інших джерел 13179,496 606,928 6272,568 6300,0
 
Таблиця розділу 7 «Обсяги фінансування Програми»:
 
№ з/п Найменування Виконавець Термін виконання Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування
2019р.
(тис. грн)
Орієнтовні обсяги фінансування
2020 р.
 (тис. грн)
Орієнтовні обсяги фінансування
2021 р.
 (тис. грн)
Орієнтовні обсяги фінансування
2022 р.
 (тис. грн)
Очікувані результати
Було:
11. Додаткове фінансування оплати праці КП «Володимир-
Волинське територіальне медичне об'єднання»
2019-2022 місце-вий бюджет  
2779,228
 
- - - Виконання законодавства України по оплаті праці
 
Стало:
11. Додаткове фінансування оплати праці КП «Володимир-
Волинське територіальне медичне об'єднання» та КП «Володимир-Волинська стоматполіклініка»
2019-2022 місце-вий бюджет  
2779,228
- - 61,305 Виконання законодавства України по оплаті праці