ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 85

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ   СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

______________  № ______
м. Володимир-Волинський
Про включення до Переліку другого
типу майна комунальної власності
Володимир-Волинської міської
територіальної  громади , що підлягають
передачі в оренду без проведення аукціону
 
       З метою врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності Володимир-Волинської міської територіальної громади, на підставі рішення міської ради від 06.09.2021р. №9/25 «Про врегулювання відносин щодо оренди майна міської комунальної власності Володимира-Волинської міської територіальної громади», Закону України «Про оренду державного і  комунального майна» № 157-ХІ від 03.10.2019, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №483 від 03.06.2020р. , керуючись п.30 ч.1 ст.26 та ч.6 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                            
                                              
ВИРІШИЛА :
 
      1. Включити індивідуально визначене майно до Переліку другого типу майна комунальної власності Володимир-Волинської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, а саме персональний комп’ютер AMD FM2 Richland A4 4020 box.     
      2. Балансоутримувачу виконавчому комітету міської ради здійснити передачу в оренду майна  зазначеного в пункті 1 цього рішення відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №483 від 03.06.2020р.
      3. Встановити орендну плату за індивідуально визначене майно у розмірі 1 (одна) гривня в рік.   
      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань власності та житлово-комунального господарства.
 
 
Міський голова                                                                    Ігор ПАЛЬОНКА
Лариса Процька 34953