ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автори:

 Оксана БІГУН


Доповідачі: Оксана БІГУН

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

6

Дата реєстрації:

22.04.2024

Проголосовано:

26.04.2024 11:50:27

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  25
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 6

Текст:

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

_______________ № ___________

м. Володимир

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 02.12.2022р. №19/13

«Про затвердження Програми розвитку культури

та мистецтва Володимир-Волинської міської

територіальної громади на 2023-2027 роки»

 

З метою створення умов для реалізації державної політики в сфері культури, розвитку культурно-мистецьких процесів в умовах сьогодення, забезпечення духовних і мистецьких потреб жителів Володимир-Волинської міської територіальної громади  на свободу творчості та вільного доступу до культурних надбань, формування та розвитку сучасної інфраструктури галузі, поліпшення умов творчої діяльності працівників культури і мистецтва, збереження національно-культурної спадщини, розвитку осередків традиційних народних ремесел,  впровадження в діяльність установ культури інноваційних технологій, керуючись п.22 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Програми розвитку культури та мистецтва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, надалі – Програма, затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2022 року №19/13, зі змінами, а саме:

1.1  У розділі І. «Паспорт Програми»:

- у пункті 10: у рядку «Місцевий бюджет, тис. грн.» графі «2024» - цифру «59 168» замінити на цифру «63 768»; у рядку «Місцевий бюджет, тис. грн.» графі «Разом» - цифру «146 408» замінити  на цифру «151 008»; у рядку «Разом, тис. грн.» графі «2024» - цифру «59 701» замінити на цифру «64 301»; у рядку «Разом, тис. грн.» графі «Разом» - цифру «149 138» замінити на цифру «153 738»;

1.2. У розділі IX. Заходи Програми:

1.2.1. IV. Музейна справа:

- у пункті 1 «Здійснення капітального ремонту будівлі»: у графі «Прогнозний обсяг фінансування» - цифру «7 828» замінити на цифру «12 428» та у графі «2024» - цифру «200» замінити на цифру «4 800»;

- у рядку «Всього» у графі «Прогнозний обсяг фінансування» - цифру «11 923» замінити на цифру «16 523» та у графі «2024» - цифру «777» замінити на цифру «5 377».

1.2.2. «Всього по Програмі»:

- у графі «Прогнозний обсяг фінансування» - цифру «149 138» замінити на цифру «153 738» та у графі «2024» - цифру «59 701» замінити на цифру «64 301»;

- у рядку «В т.ч. місцевий бюджет» у графі «Прогнозний обсяг фінансування» - цифру «146 408» замінити на цифру «151 008» та у графі «2024» - цифру «59 168» замінити на цифру «63 768».

2. Управлінню бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради (Субицька О.М.) забезпечити виконання Програми в межах бюджетних асигнувань.

3. Управлінню з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради (Бігун О.А.) забезпечити виконання Програми з врахуванням внесених змін.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва.

 

 

 

Міський голова                                                                       Ігор ПАЛЬОНКА

Оксана Бігун 34335

Пояснювальна  записка до проєкту рішення міської ради

«Про внесення  змін до рішення міської ради від 02.12.2022 року №19/13 «Про затвердження  Програми розвитку культури та мистецтва  Володимир-Волинської міської територіальної громади

на 2023-2027 роки»

 

 1. Характеристика  стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення.


Відповідно до виділених на  галузь культури громади бюджетних коштів на 2024 рік, виникла необхідність у внесенні змін до Програми  розвитку культури та мистецтва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки у частині фінансування на 2024 рік. На 2023 рік по Програмі було заплановано кошти в розмірі 6591 тис.грн., які не були використані.

У зв’язку з тим, що фасад та дах будівлі  пам’ятки архітектури місцевого значення – приміщення  Володимирського історичного музею імені О. Дверницького потребує термінового проведення ремонтних робіт, задля усунення аварійної ситуації,  виникла потреба у 2024 році в реконструкції даху та фасаду будівлі.

 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.


Вчасне, достатнє та системне фінансування дозволить забезпечити  збереження об’єкту культурної спадщини - приміщення Володимирського історичного музею імені О. Дверницького, створення відповідних матеріально-технічних умов для  проведення екскурсій та виставок.   


 1. Потреба  і мета прийняття рішення.


Метою прийняття рішення  є:


 •  забезпечення своєчасного, належного та в повному обсязі фінансування ремонтно-реставраційних робіт, що проводяться на пам’ятці архітектури місцевого значення – Володимирському історичному музею імені О. Дверницького.
 1. Прогнозовані  наслідки прийняття рішення:


      - забезпечення належних умов експлуатації, збереження пам’ятки  архітектури  місцевого значення - приміщення  Володимирського історичного музею імені О. Дверницького;

      - виконання заходів програми сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів, покращенню матеріально-технічного стану, якісної організації  роботи історичного музею.

 1. Механізм  виконання рішення.
    Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми, та методичне             забезпечення здійснює управління з гуманітарних питань виконавчого комітету міської ради. 

    Безпосереднім виконавцем заходів Програми є відділ культури і мистецтва    управління з гуманітарних питань.

 

 

 

Начальник управління

з гуманітарних питань                                                               Оксана БІГУН


Порівняльна таблиця до  проєкту рішення «Про внесення змін до рішення

міської ради від 02.12.2022р. №19/13 «Про затвердження Програми розвитку культури

та мистецтва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»

 IX. Заходи до Програми розвитку культури та мистецтва Володимир-Волинської міської територіальної гроиади на 2023-2027 від 02.02.2022 року №19/13
IV. Музейна справа
Чинна редакція:
№ п/п Найменування заходів Відповідальні за виконання   Прогнозований обсяг фінансування У тому числі за роками тис.грн Очікувані результати
2023 2024 2025 2026 2027
1 Здійснення  капітального ремонту  будівлі Управління з гуманітарних питань, історичний музей ім. О. Дверницького Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

Інші джерела
7828 6591 200 260 338 439 Системний розвиток музейної справи, підтримка  діяльності,   модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази

 
2 Придбання офісних та спеціалізованих  обладнань  та меблів, придбання комп’ютерної та оргтехніки Управління з гуманітарних питань, історичний музей ім.. О. Дверницького Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

Інші джерела
2085 310 287 373 485 630 Підтримка музейної справи, збереження народних традицій наступним поколінням
3 Придбання експонатів для поповнення  музейного фонду Управління з гуманітарних питань, історичний музей ім. О. Дверницького Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

Інші джерела
1985 220 286 371 482 626 Зміцнення матеріально-технічного забезпечення
4 Удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації музейних працівників:

-курси підвищення кваліфікації;

- відрядження працівників
Управління з гуманітарних питань, історичний музей ім.. О. Дверницького

 
Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

 

Інші джерела
25 3 4 5 6 7 Підвищення фахового рівня працівників, володіння сучасними технологіями
  Разом 11923 7124 777 1009 1311 1702  

 
IX Заходи до Програми розвитку культури та мистецтва Володимир-Волинської міської територіальної гроиади на 2023-2027 від 02.02.2022 року №19/13
IV. Музейна справа
Запропонована редакція: (проєкт)
№ п/п Найменування заходів Відповідальні за виконання   Прогнозований обсяг фінансування У тому числі за роками тис.грн Очікувані результати
2023 2024 2025 2026 2027
1 Здійснення  капітального ремонту  будівлі Управління з гуманітарних питань, історичний музей ім. О. Дверницького Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

Інші джерела
12428 6591 4800 260 338 439 Системний розвиток музейної справи, підтримка  діяльності,   модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази

 
2 Придбання офісних та спеціалізованих  обладнань  та меблів, придбання комп’ютерної та оргтехніки Управління з гуманітарних питань, історичний музей ім.. О. Дверницького Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

Інші джерела
2085 310 287 373 485 630 Підтримка музейної справи, збереження народних традицій наступним поколінням
3 Придбання експонатів для поповнення  музейного фонду Управління з гуманітарних питань, історичний музей ім. О. Дверницького Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

Інші джерела
1985 220 286 371 482 626 Зміцнення матеріально-технічного забезпечення
4 Удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації музейних працівників:

-курси підвищення кваліфікації;

- відрядження працівників
Управління з гуманітарних питань, історичний музей ім.. О. Дверницького

 
Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

 

Інші джерела
25 3 4 5 6 7 Підвищення фахового рівня працівників, володіння сучасними технологіями
  Разом 16523 7124 5377 1009 1311 1702  

 

Розробник Програми: Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської радиДОДАТКИ

1 33-6 Проект рішення.pdf Переглянути
2 33-6 Таблиця.pdf Переглянути