ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 32

                             У К Р А Ї Н А                              
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 
 
Володимир-Волинський
                
Про затвердження  Положенння про
плату за навчання  та платні послуги
у Володимир-Волинській  дитячій  музичній школі
   та  Положення про плату за навчання
у Володимир-Волинській дитячій художній школі
ім. М. Рокицького
 
        Розглянувши пропозиції відділу культури і туризму виконавчого комітету міської ради, враховуючи збільшення видатків на утримання закладів культури міської комунальної власності, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997р.№260 «Про встановлення розміру плати за навчання  у державних школах естетичного виховання дітей»,  
Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними  закладами культури”, керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Положення про плату за навчання та платні послуги у Володимир-Волинській дитячій музичній школі (додаток №1) та  Положення про плату за навчання у Володимир-Волинській дитячій художній школі ім. М. Рокицького (додаток№2).
2. Вважати такими, що втратили чинність Положення про плату за навчання та платні послуги у Володимир-Волинській дитячій музичній школі та Положення про плату за навчання та платні послуги у Володимир-Волинській дитячій художній школі, затверджені рішенням міської ради від 07.09.2018р.№28/32.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань освіти,  культури, туризму, молоді і спорту, комунікацій та міжнародного співробітництва.                                               
 
 

Міський голова                                                              П. Д. Саганюк

Віслобоков 35782
 
 
 Додаток№1
 Затверджено
 рішення міської ради
                                                                                         від                  №
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПЛАТУ  ЗА НАВЧАННЯ ТА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
У ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ
 
1. Плата за навчання в дитячій музичній школі за місяць встановлюється у таких розмірах:
  • вокал, фортепіано, гітара – 165 гривень;
  • скрипка, флейта, кларнет, сопілка, саксофон,
труба, баян та акордеон, віолончель, контрабас, домра, ударні інструменти, бандура, туба та тромбон – 110 гривень
 
2. Згідно  ч. 2 ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841 – ІІІ(із змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року №413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення»
 
  2.1.ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ  ВІД  ПЛАТИ ПОВНІСТЮ:
-діти з багатодітних сімей (3-х і більше дітей віком до 18 років);
-діти з малозабезпечених сімей;
-діти з інвалідністю;
-діти-сироти;
-діти, позбавлені батьківського піклування;
-діти  учасників бойових дій;
-діти загиблих (померлих) учасників бойових дій.
 
  2.2.ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПЛАТИ НА 50 %:
-строком на 1 рік діти, які стали лауреатами обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів (гран-прі та 1 місце).
 
  1. Плата за навчання вноситься протягом навчального року, тобто протягом 9 місяців із включенням канікул (карантину), до 20 числа кожного місяця за поточний місяць в банківські установи і зараховується на реєстраційний рахунок відділу культури і туризму у відділенні казначейства.
 
4. У разі захворювання учня протягом двох місяців і більше, при наявності документів лікувального закладу за перший місяць хвороби оплата за навчання вноситься повністю, за кожний наступний у розмірі  50 %.
 
5. Пільги надаються при наявності відповідних документів, поданих до 20 числа 
    поточного місяця.
 
6.  Встановлено коефіцієнт для коригування розцінок по настройці фортепіано 60,63 згідно з "Прейскурантом та інструкції для настройки музичних інструментів", розробленого Державним комітетом цін Ради Міністрів УССР 1978 р.
7. Встановити з 01 вересня 2019 року  плату за оренду інструментів за місяць в розмірі:
                 фортепіано – 50 гривень,
                 бандура, акордеон, баян , духові інструменти, гітара,
                 скрипка, віолончель, домра – 40 гривень
 
8.Навчання дітей з інших територіальних громад здійснюється на умовах укладених договорів  за рахунок субвенцій територіальних громад.
 
9. Це Положення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.
 
 
 
 

Додаток№2

Затверджено

рішення міської ради 

від __________№_____

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ У ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКІЙ

ДИТЯЧІЙ ХУДОЖНІЙ ШКОЛІ ІМ. М. РОКИЦЬКОГО

  1. Плата за навчання в дитячій художній школі встановлюється у розмірі
110 гривень на   місяць.
2. Згідно ч. 2 ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. 
    №1841 – ІІІ (із змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року №413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення»:
 
2.1. ПОВНІСТЮ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ:
                  - діти з багатодітних сімей (3-є і більше дітей віком до 18 років);
                  - діти з малозабезпечених сімей;
                  - діти з інвалідністю;
                  - діти-сироти;
                  - діти позбавлені батьківського піклування;
              - діти учасників бойових дій;
                        - діти загиблих (померлих) ветеранів війни.
 
3. У разі захворювання учня плата за навчання за перший місяць хвороби вноситься  повністю, за кожний наступний місяць  – у розмірі 50%.
 
4. Плата за навчання вноситься протягом навчального року, тобто протягом 9 місяців із включенням канікул (карантину), до 20 числа кожного місяця за поточний місяць через банківські установи та зараховується на реєстраційний рахунок відділу культури і туризму у відділенні казначейства.
 
5. Пільги надаються при наявності відповідних документів, поданих до 20 числа
    поточного місяця.
 
6. Навчання дітей з інших територіальних громад здійснюється за рахунок коштів цих територіальних громад на умовах укладених договорів та за рахунок субвенцій територіальних громад.
 
7.Це Положення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.